Perheliikunnan ohjaaminen

Perheryhmän ohjaamisessa pätevät kaikki samat ohjaamiseen ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat kuin kaikessa muussakin liikunnan ohjaamisessa. Perheryhmän ohjaaminen on kuitenkin erilaista kuin puhtaasti aikuis- tai lapsiryhmän ohjaaminen. Se, että osallistujat ovat eri-ikäisiä, on rikkaus mutta myös haaste. Ohjaajan on toiminnan aikana tiedostettava, milloin hän ohjaa lapsia ja milloin aikuisia, sillä kohderyhmä voi vaihtua tuokion aikana monta kertaa. Lapsille puhutaan eri tavalla kuin aikuisille, joten ohjaajan on huomioitava myös puhetyylinsä kohderyhmän mukaan. Ohjaajan työtä helpottaa huomattavasti se, että perhetoiminnassa lapset ovat omien aikuistensa vastuulla, ohjaajan tehtävä on huolehtia toiminnan sisällöstä.

Perheliikunnassa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä, kaikilla on toiminnassa selkeä rooli. Ohjaajan on hyvä kiinnittää huomionsa erityisesti siihen, että aikuiset eivät ole vain lastensa avustajia, vaan myös he ovat aktiivisia osallistujia ja liikkujia!

Ohjaajan rooli

Ohjaajalla on toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa paljon tehtäviä, jotka kaikki yhdessä vaikuttavat toiminnan laatuun ja onnistumiseen.

Ennen tuokiota

 • Toiminnan suunnittelu ja markkinointi
 • Turvallisuussuunnitelman laatiminen
 • Varusteiden hankkiminen ja huoltaminen
 • Toimintaympäristön järjestäminen
 • Osallistujien ohjeistus mm. varusteista

Tuokion aikana

 • Toiminnan ohjaaminen tuokiosuunnitelman mukaisesti kuitenkin ryhmää havainnoiden sekä lasten ja aikuisten ideoihin ja fiiliksiin tarttuen 
 • Turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luominen

Tuokion jälkeen

 • Varusteiden huolto
 • Oma pohdinta: mikä toimi ja mikä ei, mistä jatketaan ja mitä tarvitsee kerrata

Ohjaustilanteessa ohjaajan kiinnitettävä huomionsa seuraaviin asioihin:

 • Ohjeistuksen selkeys ja kuuluva äänenkäyttö
 • Ohjaajan annettua ohjeet voidaan varata aikaa siihen, että aikuinen kertoo/näyttää lapselleen, jonka jälkeen varsinainen toiminta alkaa
 • Ohjaaja on vuorovaikutuksessa sekä lapsiin että aikuisiin
 • Myös aikuisten innostaminen

Muista, että kaikkea ei tarvitse eikä edes kannata tehdä itse. Hyödynnä ryhmän tai yhdistyksen sisällä olevaa osaamista ja pyydä apua. Apukäsiä tulee helpommin mukaan, kun pystyy etukäteen kertomaan täsmäohjeet, kuinka kauan menee aikaa ja mitä heiltä odotetaan (esim. Tulisitko meille tulentekijäksi/häntäpään valvojaksi/mehunkeittäjäksi...?)