Markkinointi ja viestintä

Ulkoilun ja luonnossa liikkumisen edistäminen on tärkeää ja siinä Suomen Ladun jäsenyhdistykset tekevät todella hyvää työtä. Vetovoimaisessa yhdistyksessä on hyvä ilmapiiri ja laadukasta toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Hyvän yhdistystoiminnan edellytyksenä on, että siitä osataan myös kertoa ja markkinoida ulospäin. Tulevista tapahtumista viestitään laajasti, positiivisesti ja huomioidaan kohderyhmät. Mikään ei ole ikävämpää kuin se,  että huolella suunniteltuun tapahtumaan ei tule osallistujia paikalle. Myös positiivisesta jälkimarkkinoinnista kannattaa ottaa kaikki ilo irti. Onnistuneesta tapahtumasta kertominen synnyttää positiivisia odotuksia myös tulevia tapahtumia kohtaan. 

Toiminnan suunnittelussa kannattaa jo heti alkuvaiheessa miettiä, miten kohderyhmä tavoitetaan. Onko jokin fyysinen paikka (esim. asukaspuisto, kirjasto, päiväkoti), missä perheet kohtaavat,  ja jonne voi viedä ilmoituksen? Onko alueella jokin aktiivinen Facebook –ryhmä, jonne voisi jakaa tapahtumailmoituksen? Voisiko jossakin tilaisuudessa tai kokouksessa kertoa tulevasta tapahtumasta tai toiminnasta? Miten puskaradiota voisi hyödyntää?

Kohtaamiset ihmisten kanssa ovat tärkeitä viestinnän paikkoja

Kohtaamiset ovat hyvin mieleenpainuvaa viestintää. Niistä riippuu, miten eri ihmiset kokevat tulleensa nähdyiksi ja kuulluiksi tai ylipäänsä tervetulleiksi mukaan. Kohtaamiset voivat olla arkipäiväisiä, vapaamuotoisia tapaamisia vaikka hiihtoladulla tai kaupan hyllyjen välissä tai virallisempia tapaamisia kokouksen lomassa.

Tapahtumakutsut ja -ilmoitukset

Jos kohderyhmä on hyvin tiedossa, voidaan mahdollisia osallistujia lähestyä henkilökohtaisella paperisella tai sähköpostitse lähetetyllä kutsulla. Se voi olla myös ns. reppuposti vaikkapa koululaisen kotiin. Tapahtumailmoitukset jaetaan paikkoihin, joissa kohderyhmä on.

Hyvä tapahtumailmoitus tai -kutsu:

 • kertoo selkeästi, mitä, missä ja milloin tapahtuu
 • antaa kuvan siitä, kenelle tapahtuma on tarkoitettu
 • kertoo, miksi kannattaa tulla paikalle
 • saa tuntemaan itsensä tervetulleeksi mukaan
 • kertoo, täytyykö tapahtumaan ilmoittautua erikseen ja mihin mennessä
 • kertoo keneltä saa lisätietoja
 • kertoo millaiset varusteet osallistujilla pitää olla

Verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivut kertovat yhdistyksen perustoiminnasta ja ovat tärkeät esimerkiksi yhteystietojen löytämiseksi. On tärkeää päivittää sivuja aktiivisesti ja kertoa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista. Mielikuva aktiivisesta yhdistyksestä syntyy monipuolisella sisällöllä ja valokuvilla tapahtumista, joista välittyy viesti ”Teillä näyttää olevan paljon toimintaa ja kivaa yhdessä!”. 

Yhdistyksen kotisivut kertovat ainakin

 • missä ja miten yhdistys toimii
 • mitä se tarjoaa jäsenilleen
 • tapahtumatiedot
 • kuka toiminnasta vastaa
 • miten voi tulla mukaan
 • yhteystiedot

Pitää kuitenkin muistaa, että sivujen olemassaolo ja päivitys eivät riitä. Yleisön pitää tietää sivujen olemassaolosta!

Sosiaalinen media

Viestinnässä ja markkinoinnissa kannattaa hyödyntää sosiaalisen median eri kanavia. Esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ja YouTube ovat monilla käytössä niin arjessa kuin juhlassa, joten niiden käyttö luo mielikuvaa aktiivisesta yhdistyksestä. Sosiaalisen median kautta tavoitetaan erityisesti lapsiperheet. Sekä verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa kannattaa kuitenkin panostaa lyhyeen ja täsmälliseen sisältöön, jota on helppo päivittää ja ylläpitää.

Miten yhdistyksen tulisi viestiä?

Yhdistyksen viestinnässä kannattaa huomioida, minkälaisia viestejä halutaan kohderyhmille välittää. Jos halutaan luoda kuvaa aktiivisesta yhdistyksestä, jossa on paljon toimintaa perheille, myös viestinnän tulee tukea tätä sisällössä ja kuvituksissa. Hyväkään viestintä ei pelasta huonoa tuotetta, joten ennen kaikkea itse kohteen (yhdistys/tapahtuma/toiminta) on oltava kunnossa. Lisäksi pitää olla:

 • Konsepti mietittynä (mitä, kenelle, miten)
 • Tavoite selvillä (miksi)
 • Vastuut ja työnjako selvillä (kuka tekee, mitä, miten)
 • Seuranta (tulokset ja palaute suhteessa tavoitteisiin)
 • Korjausliikkeet ja uudet ideat

 

Lähde: Urheiluseuran viestintäopas (2014)