Muumien retkeilykoulu

Muumien retkeilykoulu on oiva jatkumo Muumien hiihtokoululle. Retkeilykoulu innostaa Muumilaakson asukkaiden ja tarinoiden kautta lapsia ja perheitä ulkoilemaan myös sulan maan aikaan. Muumien retkeilykoulussa harjoitellaan retkeilytaitoja lapsilähtöisesti ja leikinomaisesti ikäryhmittäin. Se on useamman kerran kokonaisuus, jossa käydään läpi kahdeksan retkeilyn taitoaluetta, liikutaan luonnossa ja leikitään teemaan liittyviä leikkejä.

Muumien retkeilykoulun taitoalueet:

• Luonnossa liikkuminen
• Retkeilytarvikkeet
• Luonnontuntemus
• Leiriytyminen ja tulenteko
• Retkiruoka ja retkikeitin
• Turvallisuus ja toiminta hätätilanteessa
• Ryhmätoiminta ja kaveruus
• Kädentaidot

Muumien retkeilykoulun ryhmät:

Muumiperheen retkeilykoulu on lapsen ensikosketus retkeilyyn yhdessä oman aikuisen kanssa. Retkeilyn osa-alueet käydään läpi soveltuvin osin. Toiminta on suunniteltu pienille lapsille n. 2-vuotiaasta alkaen, mutta yhdessäolosta ja yhdessä tekemisestä nauttii vanhempikin lapsi. Toisaalta myös sylivauvat voivat olla metsässä mukana kantorinkassa tai -repussa.

Muumipeikkojen ryhmä on tarkoitettu noin 5–6-vuotiaille, jotka aloittelevat retkeilyä. Muumipeikot -ryhmässä harjoitellaan kaikkien kahdeksan retkeilyn taitoalueen tehtäviä ryhmälle sopivalla tasolla.

Retkihemulit ovat  noin 6–10-vuotiaita lapsia, jotka ovat osallistuneet Muumien retkeilykouluun aiemmin ja/tai hallitsevat retkeilyn perustaidot.

Retkihemulit harjoittelevat edelleen Muumipeikoissa opeteltuja retkeilytaitoja ja syventävät osaamistaan. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja retkeilevät erilaisissa ympäristöissä. Hauskuus ja leikinomaisuus näkyvät myös Retkihemuleiden toiminnassa.