Metsämörri -laatutunnuksen hakeminen

Laatutunnuksen haku tukee käytännön metsämörritoimintaa

Hakemusta täyttäessä pohditaan toiminnan suunnittelua ja käytännön toteutusta. Laatutunnus on apuväline, jonka avulla ohjaaja voi jäsentää metsämörritoiminnan tavoitteita ja kokonaisuuksia.

Laatutunnusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakuaika on vuosittain 1.8.-30.9. 
Hakemukset käsitellään loka-marraskuussa ja tunnukset myönnetään joulukuussa.