Luonnossa kotonaan -verkosto

Luonnossa kotonaan -toimipaikat muodostavat ulkoilmaelämää lasten kanssa viettävien kasvattajien verkoston. Verkoston jäsenillä on käyttöoikeus LK -nimeen ja tunnukseen. Verkoston toimipaikoille on määritelty toimipaikkamaksu. 

 

Verkosto tukee ja innostaa!

- Verkostossa on mahdollisuus pitää yhteyttä toisiin toiminnassa mukana oleviin toimipaikkohin, jakaa kokemuksia, ideoita ja käytäntöjä.

- Verkoston jäsenet tapaavat vuosittain verkostotapaamisessa (maksuton puolelle kasvatusvastuullisesta henkilökunnasta). 

- Lisäksi yhteyttä pidetään toimipaikkakirjein ja suljetussa Facebook-ryhmässä.  

- Verkoston jäsenille voidaan tarjota täydennyskoulutusta. 

 

Toimipaikat ja niiden yhteystiedot