Luonnossa kotonaan -verkosto

Luonnossa kotonaan -toimipaikat muodostavat ulkoilmaelämää lasten kanssa viettävien kasvattajien verkoston. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 40 toimipaikkaa (29 päiväkotia/päiväkotiryhmää ja 11 perhepäivähoitajaa). Verkoston jäsenillä on käyttöoikeus LK -nimeen ja tunnukseen. Verkoston toimipaikoille on määritelty toimipaikkamaksu. 

 

Verkosto tukee ja innostaa!

- Verkostossa on mahdollisuus pitää yhteyttä toisiin toiminnassa mukana oleviin toimipaikkohin, jakaa kokemuksia, ideoita ja käytäntöjä.

- Verkoston jäsenet tapaavat vuosittain verkostotapaamisessa (maksuton puolelle kasvatusvastuullisesta henkilökunnasta). Etelä-Suomen verkosto tapaa aina lokakuun ensimmäisenä perjantaina, Keski- ja Pohjois-Suomen verkosto tapaa syyskuun viimeisenä perjantaina tai lauantaina. 

- Lisäksi yhteyttä pidetään toimipaikkakirjein ja suljetussa Facebook-ryhmässä.  

- Verkoston jäsenille voidaan tarjota täydennyskoulutusta. 

 

Toimipaikat ja niiden yhteystiedot