Taustaa

Lähtökohdat Ruotsista

Luonnossa kotonaan (LK)-toiminnan juuret ovat Ruotsin I Ur och Skur -toiminnassa. Toiminta lahden toisella puolella sai alkunsa muutaman innokkaan metsämörriohjaajan toimesta. Heidän innoittajanaan oli ajatus metsämörritoiminnan ideologian ja toimintatavan käyttökelpoisuudesta päiväkotien jokapäiväisessä toiminnassa. Ensimmäinen I Ur och Skur -päiväkoti aloitti toimintansa Tukholmassa vuonna 1985. Tällä hetkellä Ruotsissa toimii noin 200 I Ur och Skur päiväkotia tai koulua. Toiminta Ruotsissa on osa paikallisen ulkoilu- ja liikuntajärjestö Friluftsfrämjandetin lasten- ja nuorten toimintaa.

 

Toiminta Suomessa

Vuonna 1999 Metsämörriohjaajat Susanna Suutarla, Tero Mustonen ja Riitta Arponen tekivät aloitteen Suomen Ladulle I Ur och Skur - tyyppisen toiminnan käynnistämiseksi Suomessa. Edellisenä vuonna oli Gunilla Cavonius käynnistänyt ruotsinkielisen leikkikoulu I Ur och Skur Ekebon Kauniaisissa. Suomen Latu näki Luonnossa kotonaan -toiminnan hyväksi jatkoksi arvostetulle metsämörritoiminnalle. LK -toiminnasta haluttiin kehittää osa Suomen Ladun lasten, nuorten ja perheiden toimintaa.

Yhteistyösopimus Suomen Ladun ja päiväkotiyhdistys Sotkankoto ry:n välille solmittiin toiminnan kehittämisestä ja ensimmäinen suomenkielinen LK päiväkoti Sotkankoto aloitti toimintansa Helsingin Vuosaaressa lokakuussa 1999. LK Sotkankodosta tuli ns. pilottipäiväkoti, jonka toiminnan myötä vahvistui käsitys siitä, että luonnossa tapahtuvalle kasvatustyölle on kysyntää ja arvostusta myös Suomessa. 

Luonnossa kotonaan -toiminta herätti paljon kiinnostusta niin tiedotusvälineissä kuin kasvatusalan toimijoissa. Tästä kiinnostuksesta syntyi myös Inkeri Innanen käynnistämä päiväkoti LK Salamaja Espoossa vuonna 2003. Vuonna 2010 LK -toimipaikkoja oli kaiken kaikkiaan viisi.

 

Toiminta kasvaa ja kehittyy

Vuonna 2006 toiminnan valtakunnalliselle kehittämiselle antoi varmuutta Opetusministeriön Suomen Ladulle myöntämä rahoitus. Rahoituksen turvin käynnistettiin kehittämisprojekti, joka sai jatkorahoitusta vuodelle 2007. Projektin tavoitteena oli laatia pedagogiset linjaukset ja laatuohjelma, kehittää koulutusta ja materiaalia, tiedottaa toiminnasta sekä innostaa ja neuvoa toimipaikkoja LK -toiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä.

Toiminnan kehittämistä ja ylläpitämistä varten perustettiin syksyllä 2006 LK yhdistys. Kaikki toiminnassa mukana olevat perheet, toimipaikkojen henkilökunta ja toimipaikat liittyivät LK-yhdistyksen jäseniksi. Yhdistys oli (ja on edelleen) avoin myös kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Vuonna 2012 toimipaikkojen lukumäärä oli noussut yhteentoista. Päiväkotien lisäksi mukaan tuli perhepäivähoitajia ja koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa.

 

Kohti uudistunutta LK -mallia

Vuonna 2013 aloitettiin LK -toiminnan uudistamistyö. Tarpeena oli uudistaa toimintaa siten, että se olisi yhä useampien toimipaikkojen saavutettavissa ja käyttöönotettavissa. LK -toimintaa oli pidetty arvostettuna mutta samalla vaativana monille toimijoille. Toive ja tarve laajentaa LK -toimintaa johti perusteelliseen toiminnan ja sen kriteerien uudistustyöhön. Uudistunut, edelleen käytössä, oleva LK -malli julkaistiin helmikuussa 2015. Vuoden 2016 lopussa mukana toiminnassa oli 19 toimipaikkaa. Tavoitteena on kasvattaa LK -toimintaa merkittävästi tulevina vuosina. Vuonna 2023 mukana toiminnassa on 34 toimipaikkaa. Toiminnan koordinointi on siirtymässä LK ry:n vastuulle vähitellen, vuoden 2024 loppuun mennessä.