Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu

Yhdistyksen hallitus valmistelee joka vuosi toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdistyksen syyskokoukselle. Hallituksen on hyvä aloittaa toiminnan suunnittelu hyvissä ajoin heti kesän jälkeen. Toimintasuunnitelman ja talousarvion luonnokset tehdään yhteistyössä koko hallituksen ja työryhmien/jaostojen kanssa. Hyviksi koettuja tapoja toiminnan suunnittelussa ovat yhteiset ideointipajat jäsenistön ja jaoston vetäjien kanssa. Myös jäsenillassa voi hyvin yhden kerran teemana olla tulevan toiminnan ideointi. Yhdistykset voivat käyttää oheisia mallipohjia suunnittelun tukena.

Tukea yhdistykselle