Vaikuta vaaleissa

Ulkoilija ja Suomen Ladun jäsen voi vaikuttaa vaaleissa monella tavalla. Vaalivaikuttamisessa on tärkeintä oma aktiivisuus.

Kaikki me tiedämme, että ulkoilu on meille hyväksi, mutta sen tulee näkyä myös ulkoilun arvostuksessa ja päätöksenteossa. Onkin tärkeää, että ulkoilu huomioidaan päätöksiä ja linjauksia tehtäessä.

Vaikuttamiskeinot ja painotukset vaihtelevat vaaleittain

Kuntavaaleissa on tärkeää saada valtuustoihin ulkoilun puolestapuhujia, jotta kunnan ulkoiluolosuhteet pysyvät hyvinä ja kehittyvät entisestään. Aluevaaleissa taas on tärkeää ulkoilun huomiointi sosiaali- ja terveyspalveluja suunniteltaessa ja niitä tarjottaessa. Valtakunnallisissa vaaleissa taas keskiöön tulee nostaa ulkoilun tärkeys yksilöille ja yhteiskunnalle.

Paikallisen yhdistyksen ei kannata lähteä kuntavaaleissa liikkeelle laveilla vaaliteemoilla, koska ne eivät pure kuntapolitiikassa. Valtakunnalliset aiheet ainoastaan kehystävät paikallisia teemoja. Keinot toimia ja vaikuttaa vaihtelevat vaaleittain. Varmaa on kuitenkin se, että jokaisen ulkoilijan ääntä tarvitaan, jotta ulkoilumahdollisuutemme kehittyvät.

Äänestää ulkoilijaa

Äänestä ehdokasta, joka mainitsee tärkeäksi harrastuksekseen monipuolisen ulkoilun ja luonnossa liikkumisen ja tuntee ja käyttää kunnan omia arkiulkoilupaikkoja.

Haluat enemmän, tee enemmän

Kun haluat saada ehdokkaista enemmän irti, pyydä heiltä lupauksia ennen vaaleja. Nosta keskusteluun järjestölle tärkeitä kysymyksiä paikallisista näkökulmista. Käy vaalitilaisuuksissa ja keskustele ehdokkaiden kanssa.

Esitä ehdokkaille kysymys: ”Ulkoilu on matalan kynnyksen liikuntaa, joka on pääsääntöisesti ilmaista ja jota kaikki voivat harrastaa. Ulkona liikkumisella on lukuisten tutkimusten mukaan merkittäviä henkisiä ja fyysisiä terveysvaikutuksia jotka vaikuttavat yksilön hyvinvoinnin lisäksi kansanterveyteen. Miten sinä aiot edistää ulkoilua kunnassa, jos sinut valitaan?”

Nosta keskusteluun paikallislehden mielipidepalstalla Suomen Ladun paikallisyhdistyksen toimintaa ja vaikuttavuutta ulkoilupalvelujen tuottajana. Tuo esiin kohennusta tarvitsevia ulkoiluolosuhteita.

Vaalien jälkeen

Ota yhteyttä luottamustehtäviin valittuihin, kuten kansanedustajiin, kunnanvaltuutettuihin, lautakunnan jäseniin ja virkamiehiin, joilla on päätös- tai vaikutusvaltaa ulkoiluolosuhteita koskevassa päätöksenteossa. Kutsu luottamushenkilöitä majalle tai laavulle retkelle. Kerro heille yhdistyksen toiminnasta, tavoitteista ja suunnitelmista.

Ole aktiivinen, kun kunnassa tehdään suunnitelmia ja asiakirjoja, joilla voi edistää ulkoilua. Kunnan strategia on tällainen asiakirja. Jos strategiaan saa kirjauksen ulkoilupaikkojen tai -reittien kehittämisestä tai arkiulkoiluolosuhteiden tärkeydestä, se on hyvä työkalu edistää kunnassa ulkoilupaikkojen laatua ja käytettävyyttä seuraavalla nelivuotiskaudella.