Lausunto ja mielipidekirjoitus

Suomen Ladun jäsenyhdistykset tunnetaan monissa kunnissa ulkoiluasioiden osaajina ja rakentavina yhteistyökumppaneina. Usein ulkoilijoiden ja jokamiehenoikeudella liikkuvien ääni kuitenkin katoaa vaikkapa maankäytöstä keskusteltaessa. Vain paikalliset ulkoilijat tietävät, mitkä alueet ovat heille arkiympäristössä kaikkein merkityksellisimpiä ja käytetyimpiä ulkoilupaikkoja. Siksi on tärkeää osata tuoda ulkoilun ääni esiin. 

Hyvän mielipidekirjoituksen pilarit

 • Kirjoituksen on hyvä olla lyhyt ja selkeä. Käytä lyhyitä lauseita ja virkkeitä.
 • Vältä vierasperäisiä sanoja ja lyhenteitä.
 • Älä toista liikaa.
 • Esittele aihe ja kerro, mihin haluat ottaa kantaa tai minkä asian haluat tuoda esille. Haluatko kirjoittaa vastineen aiemmin julkaistuun tekstiin vai haluatko kirjoittaa itseäsi askarruttavasta asiasta?
 • Kerro oma kantasi ja perustele se.
 • Perustelut ovat tärkeitä! Esittele faktat, jotka tukevat mielipidettäsi ja käytä vain luotettavia lähteitä.
 • Lopeta kirjoituksesi napakkaan yhteenvetoon.

Teknisiä ohjeita:

 • Viimeistele kirjoitus huolellisesti. Tarkasta kieliasu ja anna ulkopuolisen oikolukea valmis teksti.
 • Jos olet kirjoittanut vastineen aiemmin julkaistuun tekstiin, pyydä oman tekstin julkaisua muutaman päivän kuluessa tekstin julkaisusta.
 • Esiinny mieluummin oman yhdistyksesi nimellä tai omalla nimellä kuin nimimerkillä. Omalla nimellä kirjoitetut mielipidekirjoitukset julkaistaan todennäköisemmin.
 • Lehdillä voi olla omia yksityiskohtaisia ohjeita esimekiksi merkkimääristä. Noudata niitä.

Lähteet:Mielipidekirjoituksen ohjeet

Hyvän lausunnon pilarit

 • Lausunnossa on hyvin tärkeää esittää kantansa selkeästi.
 • Hyvässä lausunnossa tulee esiin:
  - mistä asioista on samaa mieltä tai mitä ehdotusta pitää hyvänä.
  - mistä asioista on erimieltä tai mitä ei ole selvitetty tarpeeksi hyvin tai itselle tärkeästä näkökulmasta.
  - mitä uusia ajatuksia lausuttavaan paperiin olisi tarpeen lisätä.
 • Tärkeää on perustella näkemykset selkeästi ja kattavasti.
 • Pohjaa perustelusi tutkittuun tietoon.
 • Ulkoilureittejä koskevissa lausunnoissa tuo esiin esimerkiksi reitin saavutettavuutta, maaston helppoutta, reitin soveltuvuutta erilaisille käyttäjille tai jo olemassa olevien reittien huomioimista.

Suomen Ladun lausunnot löydät Lausunnot-kohdasta.