Sammal, jäkälä, käävät ja puun osat

Rauhoittamattomia kasveja saa kerätä, rauhoitettuja ei

Kaikki kasvilajit on jaettu rauhoitettuihin ja rauhoittamattomiin lajeihin. Rauhoittamattomia kasveja saa kerätä jokamiehenoikeudella. Rauhoitettujen kasvien kerääminen tai hävittäminen on kielletty. Rauhoitettujen kasvien lista löytyy esimerkiksi ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Puu ja puun osat

Eläviä tai kuolleita puita ei saa kaataa tai vahingoittaa. Elävistä tai kuolleista puista ei saa kerätä puun osia kuten oksia, käpyjä, kaarnaa, tuohta tai naavaa ilman maanomistajan suostumusta. Myöskään kaatuneita puita eikä puun taimia saa ottaa tai vahingoittaa. Maahan pudonneita puun osia kuten risuja, käpyjä, tuohta, kaarnaa ja naavaa saa kerätä jokamiehenoikeudella.

Sammalta ja jäkälää ei saa kerätä

Sammalia ja jäkäliä ei saa kerätä rikoslajin perusteella. Sammalta ja jäkälää saa kerätä vain, jos keräämiseen on maanomistajan suostumus.

Käävät

Kääpiä saa kerätä, jos sen kerääminen ei vahingoita kasvualustana olevaa puuta. Esimerkiksi pakurikääpää ei saa kerätä jokamiehenoikeudella, koska sen kerääminen vahingoittaa puuta. Myöskään rauhoitettuja kääpälajeja ei saa kerätä.