Verkkokoulutuksesta buustia yhdistysviestintään!

13.12.2023|Liikuttaja: Kaikki uutiset Yhdistyksille

Yhdistysviestijä-koulutuksessa hyvä kattaus tietoa yhdistyksen viestinnästä, sen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Osallistuin alkuvuodesta Yhdistysviestijä-verkkokoulutukseen. Koulutus oli ensimmäinen Suomen Ladun koulutushistoriassa. Erikokoisista yhdistyksistä koostunut runsaslukuinen viestijöiden osallistujajoukko kertoi osaltaan viestintäkoulutuksen tarpeesta.

Koulutuksen toteutus oli vastaaville aika tyypillinen: kolme etätapaamista Google Meetissä ja välissä itsenäistä materiaaleihin ja luentovideoihin perehtymistä sekä tehtävien tekoa. Tehtävät luonnollisesti kohdentuivat oman yhdistyksen viestintään, sen nykytilaan ja kehittämiseen. Koulutus tähtäsi viestintäsuunnitelman tekemiseen omalle yhdistykselle.

Koulutuksen antina sai hyvän kattauksen niin perus- kuin syventävääkin tietoa yhdistyksen viestinnästä, sen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tehtävissä alettiin heti porautumaan oman yhdistyksen viestinnän tavoitteisiin ja niiden jalostamiseen. Pohdittiin myös sitäkin, mistä tietää viestinnän onnistuneen, ja miten viestintää voisi seurata ja monitoroida. Kohderyhmiä segmentoitiin ja viestintäkanaviakin pohdittiin sen osalta, mikä voisi olla kullekin ryhmälle sopivin ja mistä syystä. Hyviä käytännön työkaluja sai myös haltuun.

Itselleni tällainen koulutus oli toimiva ja loistava tilaisuus saada uutta tietoa, jutella haasteista ja löytää yhdessä niihin myös ratkaisuja. Koulutus vahvisti myös omaa käsitystäni siitä, että yhdistyksessä kaikki viestivät ja tästä syystä yhteistyötä tarvitaan. Luonnollisesti viestintäkin vaatii oman aikansa ja tekijäresurssinsa. Yksi oppi koulutuksesta oli sekin, että viestinnässä on perusteltua keskittyä olennaiseen ja jakaa taakkaa muiden kanssa.

Osaisinko tehdä viestintäsuunnitelman omalle yhdistykselleni ensi vuodelle? Luultavasti. Edellyttäen kuitenkin vuoropuhelua ja yhteistyötä yhdistykseni muiden toimijoiden kanssa.

Tieto saattaa lisää tuskaa, mutta suosittelen koulutusta kaikille oman yhdistyksen viestinnän kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksen jälkeen kannattaa kirjoitella kooste havaitsemistaan oman yhdistyksen viestinnän kehittämistarpeista vaikka hallituksen tietoon jatkotoimia varten.

Tarja Aittala
Kirjoittaja on toiminut latuaktiivina viestinnän parissa kymmenisen vuotta.

Seuraava Suomen Ladun Yhdistysviestijä-verkkokoulutus alkaa 18.3.2024. Ilmoittaudu koulutukseen tästä.