Uutisarkisto: Lausunnot

Suomen Latu: VALO ry:n strategian puutteellisuus estää liittojen sitoutumisen strategiaan

Valon strategia on tällä hetkellä tilassa, jossa joudumme arvailemaan, mitä vaikutuksia toiminnalla on ensi vuoden toimintasuunnitelmaamme tai pitkän aikavälin toimintoihin. Tämän vuoksi meidän on vaikea sitoutua ensi vuonna tiiviisti uuteen toimintakulttuuriin, Suomen Latu kirjoittaa lausunnossaan.

01.03.2013|Lausunnot

Suomen Latu: luontoliikuntaa ja jokamiehenoikeuksia perusopetuksen opetussuunnitelmaan

SLU, Nuori Suomi ja Suomen Latu antoivat yhteisen lausunnon perusopetuksen opintosuunnitelmaan.

14.12.2012|Lausunnot

Metsät parantavat elämänlaatua

Kansallisen metsäneuvoston Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tutkinut metsien aineettomia hyvinvointivaikutuksia ihmiselle. Eilen julkaistu raportti antaa kattavan kuvan metsien moninaisista hyvinvointivaikutuksista ja niiden kehittämisestä.

10.12.2012|Lausunnot

Suomen Latu: Kaivostoiminta parempaan valvontaan

Talvivaarassa tapahtunut onnettomuus haittaa merkittävästi luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Suomen Latu toivoo ympäristöhallinnolta parempaa valvontaa.

15.11.2012|Lausunnot

Suomen Ladun kannanotto Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi

Suomen Latu kannattaa ajatusta Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi.

15.11.2012|Lausunnot

Hyvä elämä

Hyvä elämä merkitsee itse kullekin erilaisia sisältöjä ja sävyjä. Kaikilla on kuitenkin yhteiset perustarpeet, aineelliset ja sosiaaliset, henkiset ja hengelliset, kirjoittaa arkkiatri Risto Pelkonen.

11.11.2012|Lausunnot

Helsingin Keskuspuiston virkistyskäyttö turvattava

Suomen Latu antoi Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon Keskuspuiston keskiosan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

28.09.2012|Lausunnot

Jokamiehenoikeudet - kansallinen aarre, joka pitää säilyttää tuleville sukupolville

Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson korosti jokamiehenoikeusoppaan julkaisutilaisuudessa pitämässään puheessaan, että jokamiehenoikeudet pitää pyrkiä säilyttämään tuleville sukupolville.

05.09.2012|Lausunnot

Suomen Ladun lausunto Hammastunturin erämaa-alueesta

Suomen Latu antoi Metsähallitukselle lausunnon Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

28.06.2012|Lausunnot

Liikunnalle ja urheilulle uusi kattojärjestö

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry ja Kuntoliikuntaliitto ry ovat tänään päättäneet perustaa uuden liikunnan ja urheilun kattojärjestön. Liikuntajärjestöt hakevat muutoksella toimintaansa lisää tehokkuutta ja vaikuttavuutta, joiden tuloksena paikalliselle tasolle syntyy lisää laadukasta liikettä.

12.06.2012|Lausunnot