Uutisarkisto: Lausunnot

Suomen Latu puoltaa Saimaalle kaavailtuja luonnonsuojelualueita

Suomen Latu antoi lausuntonsa Saimaan alueelle perustettavista valtion luonnonsuojelualueista.

06.05.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui luonnonsuojelulaista

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei lakia uudistettaessa aseteta tarpeettomia rajoituksia ulkoilureittien rakentemiselle.

26.02.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeesta

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei kansallispuiston perustaminen tuo lisää rajoituksia alueen virkistyskäyttöön.

26.02.2014|Lausunnot

Kalastusharrastus lisää liikkumista ja hyvinvointia

Suomen Latu antoi lausunnon kalastuslaista. Lupakäytäntöjä yksinkertaistamalla matalan kynnyksen ulkoilu säilyy kaikkien harrastuksena jatkossakin.

03.02.2014|Lausunnot

Suomen Latu puoltaa Olvassuon kansallispuistohanketta

Kansallispuiston perustaminen lisäisi arvokkaan suoalueen retkeilypalveluja ja virkistyskäyttöä.

15.11.2013|Lausunnot

Käsivarren tunturiluonto sopisi kansallispuistoksi

Suomen Latu tukee Käsivarren kansallispuiston perustamista. Alueen ainutlaatuinen luonto on tärkeä ja merkityksellinen retkeily- ja vaelluspaikka.

15.11.2013|Lausunnot

Suomen Latu: Miksi puollamme Teijon pysymistä retkeilyalueena?

Suomessa tarvitaan kansallispuistojen lisäksi myös statukseltaan muunlaisia virkistysalueita.

11.11.2013|Lausunnot

Suomen Latu vastustaa Teijon kansallispuistohanketta

Uusien kansallispuistojen sijaan Suomessa pitäisi panostaa retkeilyalueiden kehittämiseen aiempaa voimakkaammin. Luontoalueiden virkistyskäytön kysyntä kasvaa, kun Etelä-Suomessa asuminen tiivistyy. Retkeilyalueet palvelevat parhaiten päivä- ja viikonloppuretkiä.

08.11.2013|Lausunnot

Ulkoilujärjestöjen avoin kirje Pohjoismaiden ministerineuvostolle

30.10.2013|Lausunnot

Suomen Latu lausui Kolin alueesta ja Sipoonkorven kansallispuistosta

Suomen Latu antoi Metsähallitukselle lausunnot Kolin ja Sipoonkorven hoito- ja käyttösuunnitelmista.

26.09.2013|Lausunnot