Uutisarkisto: Lausunnot

Vetoomus yhdessä Ulkoilufoorumin kanssa Luontopalveluiden rahoituksen turvaamiseksi

Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnassa olevan virkistys- ja matkailukäytön palvelukokonaisuuden korjausvelka on kasvanut yhteensä noin 44,2 miljoonaan euroon.

07.05.2018|Lausunnot

Lausunto tieliikennelaista

Suomen Latu lausui tieliikennelain uudistuksesta

21.04.2017|Lausunnot

Lausunto yksityistielaista

Suomen Latu lausui yhdessä eräiden muiden järjestöjen kanssa yksityistielaista.

05.04.2017|Lausunnot

Lausunto valtion roolista ja ohjauskeinoista liikunta- ja urheilukulttuurin edistämisessä -työryhmälle

Suomen Latu on ollut mukana työstämässä lausuntoa yhdessä 27 muun liikuntajärjestön kanssa.

05.04.2017|Lausunnot

Suomen Ladun lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi

17.02.2016|Lausunnot

Suomen Latu: Lakiesitys on monimutkainen ja osin epäselvä

Suomen Latu on antanut eduskunnan ympäristövalikunnalle lausunnon Metsähallituksen uudelleen organisoimisesta.

12.02.2016|Lausunnot Vaikuta

Helsingin yleiskaavaluonnos ja viheralueiden merkitys

Keskeisin epäkohta yleiskaavaluonnoksessa on viheralueille suunniteltu voimaperäinen rakentaminen. Rakentamisella menetetään laajempien viheralueiden tuoma hyvinvointi, viihtyisyys ja ulkoiluympäristö lopullisesti.

11.02.2016|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu toivoo Perustuslakivaliokunnan käsittelevän Metsähallituslakia

Metsähallituslain uudistuksessa oli alun perin tarkoitus uudistaa vain liiketoiminnan kilpailuneutraliteetin takia tarpeelliset säädökset, mutta uudistus puuttui moniin muihinkin säädöksiin koskien erityisesti julkisia hallintotehtäviä eli luontopalveluja.

14.12.2015|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu lausui Patvinsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Patvinsuo on helmi kansallispuistojen joukossa kaikkina vuodenaikoina. Retkeileminen on mahdollista jalan ja vesitse. Luonnonrauhan kokeminen on selvityksen mukaan kansallispuiston tärkeimpiä vetovoimatekijöitä, joten se on turvattava.

30.11.2015|Lausunnot PyöräPolku Vaikuta

Suomen Latu: Virkistyskäyttö huomioitava uudessa Metsähallituslaissa

Suomen Latu vaatii tänään maa- ja metsätalousministeriölle jättämässään lausunnossaan, että luonnon virkistyskäyttö huomioidaan uudessa laissa paremmin.

24.11.2015|Lausunnot Vaikuta