Uutisarkisto: Lausunnot

Suomen Ladun kannanotto Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan

30.12.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui UK-puiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Suomen Latu antoi 25.11.2014 lausunnon Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

25.11.2014|Lausunnot

Suomen Latu: Metsähallituksen tulee pysyä yhtenäisenä

Suomen Latu pitää tärkeänä, että Metsähallitus pysyy organisaatiomuutoksessa yhtenäisenä. Kannanotossa korostetaan, että viranomaistehtävien ja metsätalouden tulee pysyä jatkossakin samassa organisaatiossa.

16.06.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui liikuntalaista

Suomen Ladun huolena on, että eniten käytettyjen ulkoliikuntapaikkojen rahoitus ei ole tällä hetkellä riittävän vankalla pohjalla.

12.05.2014|Lausunnot

Suomen Latu toivoo ulkoilumahdollisuuksien säilyvän Teijossa

Nyt perusteilla olevan Teijon kansallispuiston alue on ollut aiemmin retkeilyaluetta.

06.05.2014|Lausunnot

Suomen Latu puoltaa Saimaalle kaavailtuja luonnonsuojelualueita

Suomen Latu antoi lausuntonsa Saimaan alueelle perustettavista valtion luonnonsuojelualueista.

06.05.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui luonnonsuojelulaista

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei lakia uudistettaessa aseteta tarpeettomia rajoituksia ulkoilureittien rakentemiselle.

26.02.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeesta

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei kansallispuiston perustaminen tuo lisää rajoituksia alueen virkistyskäyttöön.

26.02.2014|Lausunnot

Kalastusharrastus lisää liikkumista ja hyvinvointia

Suomen Latu antoi lausunnon kalastuslaista. Lupakäytäntöjä yksinkertaistamalla matalan kynnyksen ulkoilu säilyy kaikkien harrastuksena jatkossakin.

03.02.2014|Lausunnot

Suomen Latu puoltaa Olvassuon kansallispuistohanketta

Kansallispuiston perustaminen lisäisi arvokkaan suoalueen retkeilypalveluja ja virkistyskäyttöä.

15.11.2013|Lausunnot