Avoimuusrekisteri on avattu

04.03.2024|Yhdistyksille

Pienimuotoista suurempaa vaikuttamistoimintaa eduskunnan ja ministeriöiden suuntaan tekevät organisaatiot ovat avoimuusrekisterin piirissä. Tämä koskee myös Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä. Näiden organisaatioiden tulee rekisteröityä maaliskuun loppuun mennessä avoimuusrekisteriin.

Avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa eduskunnan ja ministeriöiden päätöksenteon avoimuutta. Avoimuusrekisteri tekee näkyvämmäksi päätöksentekoon liittyvää epävirallista vaikuttamistoimintaa, jota tehdään virallisten työryhmien ja kuulemisten ulkopuolella.

Avoimuusrekisteriin on ilmoitettava tiedot, jos vaikuttamisen kohteena on:

  • Kansanedustaja
  • Kansanedustajan avustaja
  • Eduskuntaryhmien henkilökunnan jäsen
  • Ministeri
  • Ministerin erityisavustaja
  • Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri
  • Eduskunnan kanslian virkamies
  • Ministeriön virkamies tai
  • Ministeriön asettama selvityshenkilö.

Mitä pienimuotoinen vaikuttamistoiminta tarkoittaa

Pienimuotoinen vaikuttamistoiminta on toimintaa, jossa yhteydenottokertoja vaikuttamisen kohteisiin on kalenterivuoden aikana enintään viisi. Jos vaikuttamistoiminta on pienimuotoista, organisaation ei tarvitse rekisteröityä ja näin ollen ilmoittaa vaikuttamiskohtaamisia avoimuusrekisteriin.

Yhdeksi yhteydenottokerraksi lasketaan esimerkiksi yksittäinen puhelinkeskustelu, tapaaminen tai sähköpostiviesti. Yksittäisellä yhteydenotolla voi olla useita eri vastaanottajia eri organisaatioista. Silti se lasketaan yhdeksi yhteydenotoksi.

Yhteydenottoihin ei kuitenkaan lasketa mukaan joukkoviestintää eli esimerkiksi laajalle vastaanottajajoukolle kohdistettuja uutis- tai asiakaskirjeitä, julkaisuja sosiaalisessa mediassa tai muuta vastaavaa viestintää.

Nyt kannattaa omassa yhdistyksessäsi arvioida, että tuleeko kuluvan vuoden aikana yli viisi vaikuttamistoimintaa sisältävää yhteydenottoa eduskunnan tai ministeriöiden edustajiin. Vastauksia mm. pienimuotoisesta vaikuttamistoiminnasta voi lukea avoimuusrekisterin sivuilta.

Laajemmin tietoja avoimuusrekisteristä voi lukea täältä: www.avoimuusrekisteri.fi.

Suomen Ladussa avoimuusrekisteristä vastaa yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Hannu Tiusanen (hannu.tiusanen@suomenlatu.fi, puh. 044 493 8469).