Lausunto tieliikennelaista

21.04.2017|Lausunnot

Suomen Latu lausui tieliikennelain uudistuksesta

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE TIELIIKENNELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut hallituksen esityksen tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Suomen Latu on valtakunnallinen ulkoilujärjestö, jossa on noin 80 000 jäsentä. Visiomme on että kaikki löytävät itselleen sopivan tavan liikkua ja nauttia luonnosta. Katsomme siten tieliikennelakia ainoastaan ulkoilun ja sen edellytysten näkökulmasta.

MOOTTORIKELKKAILUTIET

Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan moottorikelkkailu-urien ja reittien juridinen asema, käyttöoikeus ja mahdollisuus käyttää reittejä muuhun ulkoiluun eroavat toisistaan. Käytännössä moottorikelkkareitin ja -uran erottaminen toisistaan maastossa on ollut kuitenkin vaikeaa ja epäselvää.

Moottorikelkkoja varten olemassa oleva reitistö, ja etenkin sen hiljaisemmat osat palvelevat jokamiehenoikeudella tapahtuvaa talvista luonnossa liikkumista. Ne ovat hyviä mm. talvipyöräilyyn, mutta vain moottorikelkkaurilla on saanut pyöräillä. Moottorikelkkaurien ja -reittien yhdistäminen mahdollisimman kattavasti moottorikelkkateiksi, joiden käyttö jokamiehenoikeudella liikkumiseen on sallittua, on siten hyvä ja käytäntöjä selkeyttävä muutos.

PYÖRÄILY

Suomen Latu pitää pyöräilyä koskevia lakimuutoksia pääsääntöisesti hyvinä. Jaamme Pyöräliiton lausunnossaan esittämän näkemyksen siitä, että uudet säännökset selkiyttävät liikennesääntöjä sekä autoilijan että pyöräilijän näkökulmasta. Selkeys ja lisääntyvä turvallisuus ovat omiaan lisäämään pyöräilyä ja vahvistamaan sen asemaa liikkumistapana ja harrastuksena. Arkiliikuntana pyöräilyllä on suuri kansanterveydellinen merkitys.

RATSASTUS

Suomen Latu kuuluu ulkoilujärjestöjen yhteiseen Ulkoilufoorumiin ja jakaa Suomen Ratsastajainliiton huolen tieliikennelain muutoksesta, joka säätää ratsukon paikan samalle puolelle tietä ajoneuvojen kanssa. Nopeutensa ja liikkumistapansa vuoksi ratsukko rinnastuu jalankulkijaan. Ratsukon ohittaminen takaapäin moottoriajoneuvolla ei edistä liikenneturvallisuutta.