Suomen Latu: Lakiesitys on monimutkainen ja osin epäselvä

12.02.2016|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu on antanut eduskunnan ympäristövalikunnalle lausunnon Metsähallituksen uudelleen organisoimisesta.

Kuva: Sampsa Sulonen

Metsähallituslain uudistamisen tavoitteena oli vastata EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksiin ja uudistaa Metsähallituksen johtamisjärjestelmä. Kilpailuneutraliteettitarpeeseen vastataan lailla Metsätalousosakeyhtiöstä. Lisäksi Metsähallituslakiin on tehty lukuisia sisällöllisiä uudistuksia, jotka vaikuttavat tehtävien ja vallan jakoon Metsähallitusta ohjaavien ministeriöiden, konsernin johdon ja julkisten hallintotehtävien välillä. Muutokset ovat hämärtäneet johtamisjärjestelmää.

Metsähallituksen Luontopalvelut-tulosalue on vastannut julkisten hallintotehtävien hoidosta Metsähallituksessa. Luontopalvelut on tehnyt hyvää työtä omalla toimialallaan ja saanut siitä kansainvälistäkin huomiota ja tunnustusta. Metsähallituslain muutoksen yhteydessä Luontopalvelujen toimintaedellytykset tulee säilyttää ja hyvää kehitystä edelleen vahvistaa.

Hallituksen esitys Metsähallituksen uudelleenorganisoinnista määrittää hyvin Metsähallituksen liiketoiminnan yhteiskunnalliset velvoitteet ja huomioi niissä luonnon virkistyskäytön. Myös luonnonvarasuunnitelmien toteaminen laissa ja niiden hyväksyminen Metsähallituksen hallituksessa on hyvä asia luonnon virkistyskäytön edistämisen näkökulmasta.
Lakiesitys on monimutkainen ja osin epäselvä. Tämä mahdollistaa lain tulkinnanvaraisuuden ja erilaisten johtopäätösten tekemisen. Hallituksen esitys saattaa esimerkiksi mahdollistaa luonnon virkistyskäytön perusinfran, kuten erilaisiin ulkoilureitteihin liittyvien taukopaikkojen muuttamisen jollakin aikavälillä maksullisiksi. Jos tämä ei ole lainsäätäjän tarkoitus, tulee säädöksiä korjata.

Suomen Ladun lausunto liitteenä.

Liitteet


suomen-ladun-lausunto-hallituksen-esityksesta-metsahallituksen-uudelleenor-ganisoimiseksi-he-132-2015

Kommentoi

Kommentit

Hämärtynyt johtamisjärjestelmää.

Mitä tarvetta on sotkea EU siihen. Eikö ole jo tarpeeksi harmia EU:n mukaan tullut. Pitääkö kaikista arvokkain luonto ja kansan omaisuuskin viedä meiltä kansalaisilta pois, mikä on meidän ylpeydenaihe. Mikä auttaa tuhansia ihmisiä ihan terveyden edistämiseksi. En tiedä laista paljon. Ymmärrän kuitenkin, että vaarana nyt on se, että jollain on oma lehmä ojassa. Eurot kiiltää silmissä, vai mikä tarkoitus on erilaisten oikeuksien vuokraamisella jne.
Toivon hartaasti, että se epäoikeudenmukainen laki ei menee läpi.
Toiv. eduskunnassa löytyy joku järkevä ja estää tuhomasta kallisarvoista luontoa.

- 22.02.2016