Suomen Latu: Virkistyskäyttö huomioitava uudessa Metsähallituslaissa

24.11.2015|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu vaatii tänään maa- ja metsätalousministeriölle jättämässään lausunnossaan, että luonnon virkistyskäyttö huomioidaan uudessa laissa paremmin.

Kuva: Sampsa Sulonen

Valtio omistaa kolmasosan Suomen maa- ja vesialueista. Niiden hoidosta ja käytöstä vastaa Metsähallitus.

Metsähallitusta ja siihen liittyviä lakeja uudistetaan parhaillaan. Muutos on lähtenyt tulkinnasta, että EU vaatii parantamaan kilpailuneutraliteettia poistamalla konkurssisuojan ja Metsähallituksen erilaisen verokohtelun. Tähän vaatimukseen on lakiesityksissä vastattu siten, että ehdotetaan Metsätalous oy:n perustamista Metsähallituskonsernin sisälle. Tämän lisäksi lakiesityksessä on lukuisia muita muutoksia, joita EU ei millään tavalla edellytä.

Nämä muutokset palvelevat aivan muita tavoitteita, joista myös Suomen Latu on huolissaan.

Suomen Latu vaatii tänään maa- ja metsätalousministeriölle jättämässään lausunnossaan, että luonnon virkistyskäyttö huomioidaan uudessa laissa paremmin.

Kaksi kolmesta suomalaisesta liikkuu luonnossa viikoittain ja 96 prosenttia vuosittain. Luonnossa liikkumisella ja sen hyvinvointivaikutuksilla on suuri taloudellinen arvo, joka ei näy ministeriöiden tulostavoitteissa.

”Metsätalouden tuottotavoitteissa puhutaan kymmenistä miljoonista euroista. Liikkumisen lisäämisellä on mahdollisuus säästää sosiaali- ja terveysmenoista 1–2 miljardia euroa”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson muistuttaa.

Miellyttävän luontoympäristön tiedetään olevan suuri ulkoilun motivaation lähde. Alueiden siirto tuottoa tavoittelevaan taseeseen vaarantaa etenkin maksuttoman virkistyskäytön kehittämisen.

”Uhkana on, että osa virkistyskäytöstä tai sen erilaisista rakenteista tai palveluista muuttuu tavalla tai toisella maksulliseksi”, Karlsson sanoo.

Lain valmistelun tavoitteena tulisi olla tasapainoinen, kansallisomaisuutta moniarvoisesti hoitava Metsähallitus. Keskeistä on, miten maa- ja vesialueiden käytöstä tulevaisuudessa päätetään ja millä arvoilla ja tavoitteilla ratkaisut valintatilanteissa tehdään.

”Päätöksenteossa on ylintä johtoa myöten oltava mukana vahva virkistyskäytön asiantuntemus ja jokamiehenoikeuksia käyttävän kansalaistoiminnan näkökulma”, Karlsson sanoo.

Suomen Latu esittääkin, että Metsähallituksen hallituksessa huomioidaan ulkoilujärjestöjen edustus laajentamalla nykyistä metsätalouteen painottunutta kokoonpanoa.

Liitteet


suomen-ladun-lausunto-10-11-2015-paivatysta-metsahallituslain-luonnoksesta

Kommentoi