Metsähallituslakia muutettava: Virkistyskäytön edellytykset heikentymässä

23.10.2015|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu vaatii, että uudessa Metsähallituslaissa on huomioitava virkistyskäytön terveyshyödyt paremmin.

Valtio omistaa kolmasosan Suomen maa- ja vesialueista. Niiden hoidosta ja käytöstä vastaa Metsähallitus. Vuosia valmisteltu uusi laki Metsähallituksesta on juuri nyt loppusuoralla.

Lakiuudistuksen yhteydessä miljoonia hehtaareja luonnon virkistyskäytölle tärkeitä valtion maa- ja vesialueita ollaan siirtämässä uuden Metsähallituksen peruspääomaan ja siellä taseeseen, johon kohdistuu aiempaa suurempi paine taloudelliselle tuotolle. Lakiesitys mahdollistaa entistä suoraviivaisemman luonnonvarojen hyödyntämisen. Tämä tarkoittaa muun muassa tuulivoimapuistoja, soranottoa ja lisääntyviä valtion metsien hakkuita sekä alueiden erilaisten oikeuksien vuokrausta.

Jokamiehenoikeuksien ansiosta luonto on Suomessa vapaasti kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Kaksi kolmesta suomalaisesta liikkuu luonnossa viikoittain ja 96 prosenttia vuosittain. Luonnossa liikkumisella on suuri taloudellinen arvo, joka ei näy ministeriöiden tulostavoitteissa.

Metsätalouden tuottotavoitteissa puhutaan kymmenistä miljoonista euroista. Liikkumisen lisäämisellä on mahdollisuus säästää sosiaali- ja terveysmenoista 1–2 miljardia euroa. 

Koska miellyttävä luontoympäristö on suuri ulkoilun motivaation lähde, ei ole yhdentekevää, miten runsaassa virkistyskäytössä olevia metsiämme hoidetaan. Alueiden siirto tuottoa tavoittelevaan taseeseen vaarantaa maksuttoman virkistyskäytön. Tällöin alueita hallitaan niistä realisoitujen välittömien eurojen kautta. Uhkana on, että osa virkistyskäytöstä muuttuu tavalla tai toisella maksulliseksi.

Keskeistä on myös, millä arvoilla maa- ja vesialueiden käytöstä tulevaisuudessa päätetään ja millä arvoilla ja tavoitteilla ratkaisut valintatilanteissa tehdään.

Suomen Latu vaatii liitteenä olevassa lausunnossaan Metsähallituslaista, että mm. virkistyskäytön terveyshyödyt on huomioitava paremmin.

Liitteet


suomen-ladun-lausunton-metsahallituslaista-23.10.2015

Kommentoi

Kommentit

Virkistyskäytön terveyshyödyt

Meillä Suomessa on vammaisia, vanhuksia, aktiiviharrastajioita, perheitä ja yksinkulkijoita jne.
Luonto tarjoa mielenterveydelle, stressille, liikunnalle jne. vastapainoa rauhoittumiselle. Voimavarojen ammentamista luonnon kauneudesta, puhtaudesta ja rauhasta. Tutustuminen ja oppiminen kasvilisuuteen ja eläimiin. Mitä parasta, kuunnella vaan lintujen viserrystä.
Tämä on korvaamaton voimavara terveydelle. Sitä ei voi alkaaa laskea, montako askelta maksaa luonnossa kulkeminen.
Moni ei halua ja ei ole rahaa matkustaa. Tämäkin vaihtoehto, vaikka oma lähimetsä, antaa köyhimmillekin ihmisille nauttia luonnon kauneudesta ja monipuolisuudesta, vaikka se olisi pelkkä kävely pururadalla tai luontopolulla.
Juo 30 vuoden aikana Itse ja perhe matkustetaan Suomen kauneissa maisemissa vuosittain ja jokapäiväsessä liikunnassa luontopolut ja pururadat tulee hyödynnettyä terveyden edistämiseksi.
Näillä sanoilla ajattelin kaikkia ihmisiä, kenelle luonto on elämän lähde.

- 22.02.2016