Suomen Latu lausui Uudenmaan 4. maakuntakaavan ehdotuksesta

23.02.2015|Lausunnot

Lausunnolla olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa on merkillepantavaa, että vaikka Uudenmaan väkiluku on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja kasvu jatkuu, virkistysaluevarauksia ei kuitenkaan ole tehty yhtään lisää. Suomen Latu on huolissaan asiasta ja esittää virkistysalueiden lisäämistä maakuntakaavaan. Riittävät virkistysalueet ja toimivat yhteydet ohjaavat ulkoilukäyttöä halutuille alueille ja luonnon kulutus on siten hallittua.

Voit lukea kannanoton liitteestä.

Liitteet


suomen-latu-28.2.2015-uudenmaan-4.-maakuntakaava