Uutisarkisto

Suomen Latu toivoo Perustuslakivaliokunnan käsittelevän Metsähallituslakia

Metsähallituslain uudistuksessa oli alun perin tarkoitus uudistaa vain liiketoiminnan kilpailuneutraliteetin takia tarpeelliset säädökset, mutta uudistus puuttui moniin muihinkin säädöksiin koskien erityisesti julkisia hallintotehtäviä eli luontopalveluja.

14.12.2015|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu lausui Patvinsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Patvinsuo on helmi kansallispuistojen joukossa kaikkina vuodenaikoina. Retkeileminen on mahdollista jalan ja vesitse. Luonnonrauhan kokeminen on selvityksen mukaan kansallispuiston tärkeimpiä vetovoimatekijöitä, joten se on turvattava.

30.11.2015|Lausunnot PyöräPolku Vaikuta

Suomen Latu: Virkistyskäyttö huomioitava uudessa Metsähallituslaissa

Suomen Latu vaatii tänään maa- ja metsätalousministeriölle jättämässään lausunnossaan, että luonnon virkistyskäyttö huomioidaan uudessa laissa paremmin.

24.11.2015|Lausunnot Vaikuta

Metsähallituslakia muutettava: Virkistyskäytön edellytykset heikentymässä

Suomen Latu vaatii, että uudessa Metsähallituslaissa on huomioitava virkistyskäytön terveyshyödyt paremmin.

23.10.2015|Lausunnot Vaikuta

Metsähallituslain uudistuksessa on turvattava luonnon virkistyskäyttö

Ulkoilufoorumin kannanotto metsähallituslain uudistukseen 24.9.2015

24.09.2015|Lausunnot Ulkoile Vaikuta

Lausunto hallituksen esityksestä kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä Tukesiin

Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö on Suomen Ladun näkökulmasta muotoiltu hyvin.

24.08.2015|Lausunnot

Suomen Ladun lausunto Porkkalan kansallispuiston perustamisesta

Suomen Latu kannattaa Porkkalan kansallispuiston perustamista. Kansallispuistojen kokonaisrahoituksen on kuitenkin lisäännyttävä vastaavasti, jotta kasvavasta kansallispuistoverkosta pystytään huolehtimaan laadukkaasti. Lisäksi luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien tulee parantua.

30.03.2015|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu lausui Uudenmaan 4. maakuntakaavan ehdotuksesta

Lausunnolla olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa on merkillepantavaa, että vaikka Uudenmaan väkiluku on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja kasvu jatkuu, virkistysaluevarauksia ei kuitenkaan ole tehty yhtään lisää. Suomen Latu on huolissaan asiasta ja esittää virkistysalueiden lisäämistä maakuntakaavaan. Riittävät virkistysalueet ja toimivat yhteydet ohjaavat ulkoilukäyttöä halutuille alueille ja luonnon kulutus on siten hallittua.

23.02.2015|Lausunnot