Suomen Latu lausui liikuntalaista

12.05.2014|Lausunnot

Suomen Ladun huolena on, että eniten käytettyjen ulkoliikuntapaikkojen rahoitus ei ole tällä hetkellä riittävän vankalla pohjalla.

Suomen Ladun huolena on, että eniten käytettyjen ulkoliikuntapaikkojen rahoitus ei ole tällä hetkellä riittävän vankalla pohjalla.

Suomen Latu arvioi lausunnossaan uutta liikuntalakia erityisesti matalan kynnyksen liikunnan, ulkoilupaikkojen ja terveysliikunnan resurssoinnin näkökulmasta.

Lain perusteluissa on aivan oikein todettu, että käytetyimpiä liikuntapaikkoja ovat kevyen liikenteen väylät, lähiulkoilureitit ja metsät. Perusteluissa myös todetaan, että luonto jokamiehenoikeuksineen luo monipuoliset mahdollisuudet omaehtoiselle liikunnalle ja ulkoilulle.

Ulkoliikuntapaikat ovat myös kaikkein edullisimpia perustamis- ja käyttökustannuksiltaan sekä suosituimpia, sillä peräti 95 % suomalaisista ulkoilee.

Suomen Ladun huolena on, että näiden käytetyimpien ulkoliikuntapaikkojen rahoitus ei ole tällä hetkellä riittävän vankalla pohjalla.

Osin tämä johtunee siitä, etteivät ulkoilualan järjestöt ole päässeet esille perinteisten lajiliikuntajärjestöjen joukossa ja toisaalta siitä että ihmiset, jotka käyttävät näitä liikuntapaikkoja, eivät ole kovin vahvasti organisoituneet.

Suomen Latu toivoo, että lakiin liittyvissä ja säädettävissä asetuksissa tulisi selvästi määritellä se, miten matalan kynnyksen liikunnan edistämiseen, ulkoilupaikkoihin ja terveysliikuntaan käytössä olevat resurssit suunnataan.

Liitteet


suomen-latu-lausunto-liikuntalaista