Jokamiehenoikeudet - kansallinen aarre, joka pitää säilyttää tuleville sukupolville

05.09.2012|Lausunnot

Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson korosti jokamiehenoikeusoppaan julkaisutilaisuudessa pitämässään puheessaan, että jokamiehenoikeudet pitää pyrkiä säilyttämään tuleville sukupolville.

Kiitokset ympäristöministeriölle ja muille ministeriöille, MTK:lle, eri hallinnon toimijoille sekä lukuisille kansalaisjärjestöille, jotka ovat tuoneet tämän kirjan valmistumiseksi oman suuren panoksensa. Ilman heitä, tämä kirja ei olisi koskaan valmistunut.

Suomen maa-alasta on tällä hetkellä noin 95 % jokamiehenoikeuksien alaista luontoa, metsää ja vettä. Suomalaisista 96 % ulkoilee luonnossa. Siksi kirja on tärkeä lähtökohta kansallisen aarteemme, jokamiehenoikeuksien ymmärtämiseksi, mutta samalla pitää todeta, että suuri työ jokamiehenoikeuksien tiedottamiseksi on vielä edessä.

Kansalaisen näkökulmasta, lakiin perustuva yksittäisiin jokamiehenoikeuksien tilanteisiin liittyvä tieto, on vasta tämän kirjan kansissa. Jokamiehenoikeudet ovat tätä kirjaa laajempi asia.

Kysymyksiä kirjan valmistumisen jälkeen onkin monia:

Miten saamme tietoa jokamiehenoikeuksista välitettyä luonnossaliikkujille, maanomistajille, viranomaisille, yrittäjille, koululaisille ja opiskelijoille?

Miten saisimme suuren yleisön ymmärtämään jokamiehenoikeuksien olevan laaja kokonaisuus?

Usein jokamiehenoikeuksissa mennään yksittäistapauksiin, kuten esimerkiksi kesäinen ulkomaalaisten marjanpoiminnan eipäs–juupas-keskustelu osoittaa. Tämä keskustelu peittää alleen 99 % jokamiehenoikeuksien hyvistä ja riidattomista puolista.

Suuri viesti tulisi olla se, että jokamiehenoikeuksien avulla suomalaiset voivat fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti paremmin - samalla tuoden kansataloudellisesti merkittäviä säästöjä alati kasvaville sosiaali- ja terveysmenoille. Kyse ei ole vain säästöistä, sillä ihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu ovat jälkiteollisessa yhteiskunnassa lakanneet kulkemasta käsi kädessä talouskasvun kanssa.

Jokamiehenoikeuksien mahdollistama aineettoman hyvinvoinnin merkitys kasvaa yhteiskunnassa jatkuvasti.

Miten saamme eri käyttäjille ja maanomistajille luotua entistä parempia hyviä käytäntöjä tilanteisiin, joita ei ole lakiteksteissä mainittu?

Miten saamme tätä tietoa vietyä myös ulkomaille, jotta saisimme Suomi-brändiä kehitettyä?

Suomen Latu ehdottaa, että ympäristöministeriö käynnistää laajamittaisen hankkeen jokamiehenoikeuksien viestimiseksi niin maanomistajille, ohjelmapalveluiden ammattilaisille,viranomaisille luonnon virkistyskäyttäjille ja liikkujille sekä koululaisille. Tämä kuuluu mielestäni ministeriön tehtäviin samalla tavalla kuin liikenneturvallisuuden edistäminen Liikenneturvalle.

Ehdotamme myös, että ympäristöministeriö käynnistää yhdessä muiden ministeriöiden kanssa selvitysprosessin, jonka tavoitteena olisi saada suomalaiset jokamiehenoikeudet Unescon aineettomalle maailmanperinnön listalle.Tämä lisäisi liikkujien määrää Suomen luonnossa, Suomi-brändin tunnettuutta ainutlaatuisesta luonnon käyttötavasta, suomalaisen luonnosta saatavien palveluiden ja tuotteiden tunnettavuutta sekä suomalaisten ylpeyttä kansallisesta aarteestamme.

Suomen Latu, ja uskon, että monet muutkin kansalaisjärjestöt, ovat valmiita auttamaan näiden asioiden eteenpäin viemisessä.

Lopuksi haluan kiittää Anne Rautiaista, joka on työstänyt tätä kirjaa määrätietoisesti yli 3 vuotta Ympäristöministeriön ohjaamana ja rahoittamana. Tämän kolmen vuoden aikana on ollut kaikenlaisia haasteita niin työelämän kuin henkilökohtaisen elämän puolella, mutta kiitos arvokkaasta työstä.

Kiitos kuulijoille!

Eki Karlsson
toiminnanjohtaja
Suomen Latu