Helsingin Keskuspuiston virkistyskäyttö turvattava

28.09.2012|Lausunnot

Suomen Latu antoi Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon Keskuspuiston keskiosan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lausunnossa painotetaan, että Keskuspuiston ympärivuotinen virkistyskäyttö on turvattava.

Liitteet


keskuspuiston_keskiosan_asemakaavalausunto_2012-09-21_final