Liikunnalle ja urheilulle uusi kattojärjestö

12.06.2012|Lausunnot

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry ja Kuntoliikuntaliitto ry ovat tänään päättäneet perustaa uuden liikunnan ja urheilun kattojärjestön. Liikuntajärjestöt hakevat muutoksella toimintaansa lisää tehokkuutta ja vaikuttavuutta, joiden tuloksena paikalliselle tasolle syntyy lisää laadukasta liikettä.

Liikuntajärjestökentässä 12. kesäkuuta on historiallinen päivä. Vuosikokouksissaan Kuntoliikuntaliitto, Nuori Suomi ja SLU päättivät uuden järjestön perustamisesta, toimintojen siirtämisestä uuteen järjestöön ja vanhojen järjestöjen yhdistystoiminnan lakkauttamisesta.

Nämä kolme järjestöä siirtävät operatiivisen toimintansa uuteen järjestöön vuoden 2013 alusta alkaen. Uuteen järjestöön yhdistetään järjestöjen vastuulla olevat yhteiskunnallisesti tärkeät asiakokonaisuudet, kuten aikuisliikunta, lasten ja nuorten liikunta sekä liikunnan ja urheilun kehitys- ja edunvalvontatyöt.

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry perustavat yhdessä uuden järjestön 18. kesäkuuta 2012.

Lisää liikettä paikalliselle tasolle

”Tiivistämme näin radikaalisti yhteistyötä, jotta voimme parhaalla mahdollisella osaamisella ja vaikuttavuudella tukea toimijoita ja lisätä liikettä, iloa ja elämyksiä paikalliselle tasolle. Uusi järjestö tulee olemaan merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja”, sanoo SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen.

“Yhteinen tekeminen on kilpailuetumme. Tarvitsemme muutosta koko arvoketjussa valtakunnalliselta tasolta alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Muuttuva toimintaympäristö vaatii tehokkaampia operaatioita ja uusia keinoja, jotka innostavat ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan. Olen valtavan innostunut uuden järjestön tavoitteesta parantaa yksittäisen liikkujan tai urheilijan arkea ”, sanoo Nuoren Suomen puheenjohtaja Petteri Kilpinen.

“Tarvitsemme osaamisemme nostamista uudelle tasolle, kun kehitämme tässä ajassa toimivia keinoja innostaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan. Elämänkulku-ajattelu on jäsentävänä periaatteena läpi koko organisaation – ja se tuntuu oikeasti hyvältä. Uuden järjestön tavoitteena on edistää laaja-alaista liikuntaa ja urheilua arjen fyysisestä aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun”, Kuntoliikuntaliiton puheenjohtaja Juha Rehula sanoo.

”Kun nyt on päädytty uuden järjestön perustamiseen, on hienoa että Olympiakomitea on pyydetty mukaan yhdeksi perustajaksi. Se tarkoittaa, että Olympiakomitea osallistuu tiiviisti suomalaisen urheilun uudistamiseen, eli missään tapauksessa ei synny kaksipäistä kotkaa, jossa huippu-urheilu kulkee toiseen suuntaan ja kaikki muu toiseen suuntaan”, sanoo Olympiakomitean pääsihteeri Jouko Purontakanen.

Sisältöinä yhteiset valinnat

Uuden järjestön strategisissa linjauksissa tulevat näkymään liikuntajärjestökentän viime marraskuussa yhdessä päättämät sisältövalinnat. Näitä ovat 1. Seuratoiminnan laadun kehittäminen, 2. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen (koulupäivän liikunnallistaminen, vanhempiin vaikuttaminen, päivittäisen liikkumisen tuki ja yhteistyö arjen fyysistä aktiivisuutta edistävien tahojen kanssa), 3) Vaikuttaminen (olosuhteet ja edellytykset) sekä 4) Huippu-urheilu (Olympiakomitean/Paralympiakomitean vastuulla, mutta kiinteässä yhteistyössä uuden järjestön kanssa).

Uuden järjestön avaintehtäviä ovat näiden yhteisten valintojen toteuttaminen, aluejärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön johtaminen ja koordinointi sekä jäsenjärjestöille tarjottavien palveluiden johtaminen ja organisointi.

Osa muutosten kokonaisuutta

SLU:n, Nuoren Suomen ja Kunnon toimintojen yhdistäminen ja uuden yhteisen järjestön perustaminen ovat osa liikuntajärjestöjen rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisen ensimmäistä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan myös uuden järjestön ja aluejärjestöjen johtamisjärjestelmä. Uudistamisen toinen vaihe käynnistetään ensimmäisen vaiheen pohjalta. Toinen vaihe sisältää lajiliittojen ja muiden järjestöjen uudistumisprosessit. Nyt tehdyn muutoksen taustalla on liikuntajärjestöjen yhteinen visio ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa”.

Pääsihteerin paikka hakuun kesäkuussa

Vuosikokoukset päättivät nyt uuden järjestön visiosta, toiminta-ajatuksesta, strategisista linjauksista, päätöksenteosta ja johtamisesta, organisoitumisen perusperiaatteista sekä perustamisen vaiheista ja aikatauluista.

Uusi järjestö täsmentää säännöt, toiminta-ajatuksen ja strategiset linjaukset vuosina 2011-2013. Jäsenjärjestöt päättävät näistä syksyn 2013 vuosikokouksessa. Järjestön ensimmäinen hallitus vastaa toiminnan käynnistämisestä ja organisoinnista vuoden 2013 loppuun saakka.

Uusi järjestö hakee pääsihteeriä kesäkuussa avoimella haulla ja valitsee pääsihteerin syyskuussa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Juha Rehula, Suomen Kuntoliikuntaliitto ry, puh. 050 511 3017, juha.rehula@eduskunta.fi
Pääsihteeri Jyrki Kemppainen, Nuori Suomi, puh. 040 559 7196, jyrki.kemppainen@nuorisuomi.fi
Pääsihteeri Teemu Japisson, SLU, puh. 0400 878 949, teemu.japisson@slu.fi
Kehitysjohtaja Juha Heikkala, SLU, puh. 0400 759 459, juha.heikkala@slu.fi
Pääsihteeri Jouko Purontakanen, Olympiakomitea, puh. 0400 408 065, jouko.purontakanen@noc.fi

Kuntoliikuntaliiton, Nuoren Suomen ja SLU:n vuosikokousten 12.6.2012 hyväksymä päätösesitys uuden järjestön perustamiseksi ja siihen liittyvä päätösmuistio uusijarjesto.fi -sivustolta tästä.

Uusi järjestö: www.uusijarjesto.fi
Visio2020-työn kokonaisuutta: www.slu.fi/visio2020liikkeella