Selvitys Turun ulkoilupaikoista: kiitosta ulkoilureiteille

14.10.2011|Lausunnot

Turkulaiset ovat kohtuullisen tyytyväisiä kaupungin ulkoilupaikkoihin. Tämä kävi ilmi selvityksestä, jonka Turun kaupunki ja Suomen Latu tekivät.

Tietoa tuotettiin ulkoilupaikkojen nykytilasta ja muutoksista. Selvitys oli osa Suomen Ladun Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hanketta, jossa selvitettiin 15 suomalaisen kunnan ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia. Asukas- ja asiantuntijapalautetta saatiin siitä, mitkä ulkoilupaikat ovat erityisen suosittuja ja toisaalta taas missä vastaavasti olisi kehittämisen varaa.

Kiitosta keräsivät varsinkin hiihtoladut talvella 2010–2011, ulkoilureittien hyvä kunto, Hirvensalon pulkkamäki, Impivaaran hiihtomaa, Kupittaan BMX-rata, Kupittaan luistelumato, Ekvallan esteetön uimaranta sekä Turun frisbeegolfradat Lausteella ja Urheilupuistossa.

Suurimmat haasteet liittyvät puolestaan Turun pyöräteiden ja jalankulkuväylien kehittämiseen, olemassa olevien ulkoilupaikkojen kunnossapitoon sekä uusien ulkoiluharrastusten huomioimiseen. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi työryhmä määrittelikin kävelyn ja pyöräilyn verkoston kehittämisen sekä ulkoilureittien laadukkaan ylläpidon mm viitoituksineen, taukopaikkoineen ja talvikävelykokeiluineen.

Turun selvitys on linjassa kansallisten liikuntatutkimusten kanssa. Kevyen liikenteen väylät ja ulkoilureitit ovat maan ehdottomasti suosituimpia liikuntapaikkoja. Luonnollista onkin, että kevyen liikenteen verkostoon ja ulkoilureitteihin kohdistuu voimakkaimmat kehityspaineet myös Turussa.

Turun ulkoilupaikkoja selvittäneessä työryhmässä oli kaupungin edustus liikuntapalvelukeskuksesta, ympäristönsuojelutoimistosta, viherliikelaitoksesta, asemakaavatoimistosta ja kiinteistöliikelaitoksesta. Mukana oli myös edustajat Suomen ladusta, Turun ladusta, Valoniasta ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä. Turkulaisten mielipiteitä kysyttiin sähköisellä kyselyllä, johon saatiin 480 vastausta. Hanke järjesti myös avoimen asukastilaisuuden.

Lue Turun selvitys alla olevasta liitteestä

Liitteet


turun-ulkoiluolosuhteiden-selvitys-2011_valmis_14.10.2011