Ulkoilijoiden turvallisuus huomioitava luonnonsuojelulain muutoksessa

03.12.2010|Lausunnot

Hallitus päättää tänään Luonnonsuojelulain muutosesityksestä, joka mahdollistaisi metsästyksen harkinnanvaraisesti eteläisen Suomen kansallispuistoissa. Suomen Latu on huolissaan kansallispuistojen tuhansien kävijöiden turvallisuudesta, mikäli metsästys alkaisi laajemmassa määrin puistojen alueella.

Suomen Latu: Ulkoilijoiden turvallisuus huomioitava luonnonsuojelulain muutoksessa

Eduskunta äänestää tänään 3.12. hallituksen esitystä luonnonsuojelulain muuttamiseksi. Esitys mahdollistaisi metsästyksen harkinnanvaraisesti eteläisen Suomen kansallispuistoissa.

– Olemme erittäin huolissamme kansallispuistojen kävijöiden turvallisuudestaja siitä pelottaako tämä lakiesitys ulkoilijat kansallispuistoista pois, sanoo toiminnanjohtaja Eki Karlsson Suomen Ladusta. – Pelkästään Nuuksion kansallispuistossa käy syksyn vilkkaimpaan aikaan jopa 10 000 retkeilijää viikonlopussa.

Hallituksen esityksessä ei määritellä, miten kävijöiden turvallisuus taataan kansallispuistojen alueella metsästyksen aikana. Paras ratkaisu järjestön mielestä olisi, ettei metsästystä sallittaisiEtelä-Suomen kansallispuistoissa nykyisen mallin mukaisesti lainkaan.

Hallituksen esitys on ristiriidassa esimerkiksi laaja-alaisen asiantuntijaryhmän tekemän mietinnön kanssa. Sen mukaan valtaosa suomalaisista ei sallisi metsästystä kansallispuistoissa, oli siitä vaaraa kävijöille tai ei. Mietinnössä todetaan myös, että riistaeläinkantojen säätely olisi mahdollista ilman metsästystä kansallispuistoissa.

Eteläisen Suomen metsistä vain 0,3 % on rauhoitettu metsästykseltä, joten näiden alueiden pysyminen sellaisina olisi kohtuullista.

Virkistysalueisiin ja kansallispuistoihin kohdistuu ruuhka-Suomessa erittäin suuri ulkoilukäyttöpaine. Esimerkiksi Nuuksion kansallispuistossa on vuosittain noin 180 000 kävijää. Siellä liikkuu runsaasti koululaisia, partiolaisia, ulkomaalaisia turisteja ja muita retkeilijöitä.

– Lukuisat koululaisryhmät ja hirvenajo- tai metsästys samaan aikaan samalla alueella on pelottava yhtälö, sanoo Karlsson.

Metsästäjillä ei ole velvollisuutta tiedottaa metsästyksen aloittamisesta eikä kansallispuistoa voi sulkea muilta kävijöiltä.

– Kansallispuistojen kävijöiltä ei voi odottaa, että he ennen retkelle lähtöä selvittäisivät metsästysseuroilta, onko alueelle suunniteltu esimerkiksi hirvenajoa, sanoo Karlsson. – Kuka siis ottaa vastuun tiedottamisesta vaikkapa turisteille tai sellaisille suomalaisille kävijöille, joilla ei ole käsitystä metsästyskauden ajankohdasta?

Lisätietoja:
Suomen Latu ry, toiminnanjohtaja Eki Karlsson, puh. 044 328 3286, eki.karlsson@suomenlatu.fi.

Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimus 2009-2010 http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b146.pdf