Kansallispuistot pidettävä maksuttomina

21.10.2010|Lausunnot

Pidetään kansallispuistot maksuttomina, jottei yhteiskunta menetä enemmän kuin se saa, Suomen Ladun toiminnanjohtaja kirjoittaa Latu & Polku -lehden pääkirjoituksessaan.

Metsähallituksen luontopalveluille esitetyn budjettileikkauksen tuoma julkisuus on herättänyt keskustelua retkeilypalveluiden maksullisuudesta. Lapin medioissa kirjoitetaan tosissaan jopa kalastuslupaan verrattavasta kansallispuistomaksusta. Huollettujen retkeilypalveluiden, kuten polttopuiden ja käymälöiden, maksullisuutta on aikaisemminkin ehdotettu ratkaisemaan luonnon virkistyspalvelujen rahoitusta. Kansallispuistomaksu on kuitenkin aivan uusi avaus.

Vaikuttaa siltä, että tässä keskustelussa pohditaan vain lyhyen aikavälin rahavirtoja ja unohdetaan kansallispuistojen perustarkoitus, joka tiivistyy hienosti Urho Kekkosen kansallispuiston portilla olevassa kyltissä: ”Ihmisten iloksi ja hyödyksi”.

Kansallispuistot mahdollistavat arvokkaan luonnon ja maisemien säilymisen tuleville sukupolville, luontokasvatuksen, tutkimuksen sekä kansalaisten luonnossa virkistäytymisen. Lisäksi ne mahdollistavat paikallisesti erityisesti matkailualan yritystoimintaa.

Vaikka joku kaikessa viisaudessaan päättäisikin kansallispuistomaksusta, niin eihän sellaista rahankeräysjärjestelmää saada aikaan ensi vuodeksi. Maksujen periminen ei myöskään kuulosta valtion hallinnon tehostamiselta, sillä maksujen kerääminen on työlästä ja aiheuttaa kuluja.

Pitää myös muistaa, että vuoden 2011 leikkaukset toteutuessaan eivät ole pysyviä. Luonnon virkistyskäyttöä rahoittavat ministeriöt ovat sitoutuneet Kansalliseen metsäohjelmaan ja ainakin ministeri Sirkka-Liisa Anttila ja maa- ja metsätalousministeriön korkeat virkamiehet ovat ilmoittaneet, että kyseessä on vain väliaikainen leikkaus. Heidän mukaansa luontopalvelut saisivat nykyisen tasoisen rahoituksen takaisin tulevaisuudessa.

Totuuden näistä lupauksista näemme ensi vuoden budjettikeskusteluissa.

Kansallispuistojen maksullisuus johtaisi käytännössä siihen, että kävijämäärät pienenisivät. Samalla paikallinen matkailuyrittäjyys kärsisi, suomalaiset liikkuisivat vähemmän ja maksaisivat enemmän veroja kattaakseen nousevat terveydenhoidon kustannukset.

Pidetään kansallispuistot maksuttomina, jottei yhteiskunta menetä enemmän kuin se saa.

Eki Karlsson
toiminnanjohtaja