Uutisarkisto

Suomen Latu lausui luonnonsuojelulaista

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei lakia uudistettaessa aseteta tarpeettomia rajoituksia ulkoilureittien rakentemiselle.

26.02.2014|Lausunnot

Suomen Latu lausui Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeesta

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei kansallispuiston perustaminen tuo lisää rajoituksia alueen virkistyskäyttöön.

26.02.2014|Lausunnot

Kalastusharrastus lisää liikkumista ja hyvinvointia

Suomen Latu antoi lausunnon kalastuslaista. Lupakäytäntöjä yksinkertaistamalla matalan kynnyksen ulkoilu säilyy kaikkien harrastuksena jatkossakin.

03.02.2014|Lausunnot

Suomen Latu puoltaa Olvassuon kansallispuistohanketta

Kansallispuiston perustaminen lisäisi arvokkaan suoalueen retkeilypalveluja ja virkistyskäyttöä.

15.11.2013|Lausunnot

Käsivarren tunturiluonto sopisi kansallispuistoksi

Suomen Latu tukee Käsivarren kansallispuiston perustamista. Alueen ainutlaatuinen luonto on tärkeä ja merkityksellinen retkeily- ja vaelluspaikka.

15.11.2013|Lausunnot

Suomen Latu: Miksi puollamme Teijon pysymistä retkeilyalueena?

Suomessa tarvitaan kansallispuistojen lisäksi myös statukseltaan muunlaisia virkistysalueita.

11.11.2013|Lausunnot

Suomen Latu vastustaa Teijon kansallispuistohanketta

Uusien kansallispuistojen sijaan Suomessa pitäisi panostaa retkeilyalueiden kehittämiseen aiempaa voimakkaammin. Luontoalueiden virkistyskäytön kysyntä kasvaa, kun Etelä-Suomessa asuminen tiivistyy. Retkeilyalueet palvelevat parhaiten päivä- ja viikonloppuretkiä.

08.11.2013|Lausunnot

Ulkoilujärjestöjen avoin kirje Pohjoismaiden ministerineuvostolle

30.10.2013|Lausunnot

Suomen Latu lausui Kolin alueesta ja Sipoonkorven kansallispuistosta

Suomen Latu antoi Metsähallitukselle lausunnot Kolin ja Sipoonkorven hoito- ja käyttösuunnitelmista.

26.09.2013|Lausunnot

Suomen Latu: VALO ry:n strategian puutteellisuus estää liittojen sitoutumisen strategiaan

Valon strategia on tällä hetkellä tilassa, jossa joudumme arvailemaan, mitä vaikutuksia toiminnalla on ensi vuoden toimintasuunnitelmaamme tai pitkän aikavälin toimintoihin. Tämän vuoksi meidän on vaikea sitoutua ensi vuonna tiiviisti uuteen toimintakulttuuriin, Suomen Latu kirjoittaa lausunnossaan.

01.03.2013|Lausunnot