Uutisarkisto

Suomen Ladun lausunto koskien esitystä valtion maiden avohakkuiden lopettamiseksi

Metsänkäsittely vaikuttaa monin tavoin virkistyskäyttömaisemaan ja maaston kuljettavuuteen. 

07.12.2020|Lausunnot

Lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta

Pääkaupunkiseudun väestö lisääntyy ja virkistysalueisiin kohdistuva käyttöpaine kasvaa.

29.05.2019|Lausunnot

Suomen Latu antoi lausunnon koskien Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Vuonna 2017 Hossasta tuli kansallispuisto. Alueen käyntimäärä kaksinkertaistui verrattuna retkeilyalueen edellisen vuoden kävijämäärään. 

12.02.2019|Lausunnot

Suomen Ladun lausunto liikuntapoliittisen selonteon liikkumisen olosuhteisiin vaikuttavista asioista

Ulkoilujärjestönä katsomme liikuntapoliittista selontekoa ihmisten ulkoilun, liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta.

30.01.2019|Lausunnot

Lausunto koskien kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa

Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan eniten käytettyjä liikuntapaikkoja olivat kevyen liikenteen väylät sekä ulkoilureitit.

25.01.2019|Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä vesiliikennelaiksi

Vesistöt ovat merkittävä vapaa-ajan harrastuspaikka, sillä mm. luontouinti, soutuveneily, melonta ja pelkkä vesillä olokin ovat suosittuja harrastuksia.

15.08.2018|Lausunnot

Lausunto kesä- ja talviajasta

Pysyvä kesäaika tuo vuodessa arki-iltoihin (klo 16-20) 136 tuntia enemmän valoisaa aikaa kuin pysyvä talviaika.

11.07.2018|Lausunnot

Vetoomus yhdessä Ulkoilufoorumin kanssa Luontopalveluiden rahoituksen turvaamiseksi

Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnassa olevan virkistys- ja matkailukäytön palvelukokonaisuuden korjausvelka on kasvanut yhteensä noin 44,2 miljoonaan euroon.

07.05.2018|Lausunnot

Lausunto tieliikennelaista

Suomen Latu lausui tieliikennelain uudistuksesta

21.04.2017|Lausunnot

Lausunto yksityistielaista

Suomen Latu lausui yhdessä eräiden muiden järjestöjen kanssa yksityistielaista.

05.04.2017|Lausunnot