Lähtisitkö ulos oppimaan?

18.04.2016|Lapset & perheet Latu&Polku|

Oppimisen ja opetuksen siirtäminen lähiluontoon on rikastuttava kokemus niin opettajalle kuin oppilaille.

Kuva: Suomen Latu

Suomen Ladun Luokasta luontoon -hanke päättyy keväällä. Hankkeen tavoitteena oli nimensä mukaisesti siirtää alakouluikäisten oppitunteja ja kerhotoimintaa sisätiloista luontoon.

Kaikille hankkeessa mukana olleille opettajille lähetettiin yhteisten ulkona toteutettujen oppituntien päätyttyä kysely.  Kysymykset koskettivat lähiluonnossa oppimisen merkitystä oppimiseen ja oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen opettajan näkökulmasta.

Yleisesti ottaen opettajat kokivat oppitunnit onnistuneeksi. Enemmistö opettajista katsoi, että lähtemällä lähiluontoon saadaan työtapoja monipuolistettua ja motivaatio opiskeltavaan asiaan lisääntyi.

Kyselyn perusteella lähiluonnossa tai koulumetsässä toimimisella voidaan vaikuttaa oppilaiden yhteenkuuluvuuteen ja osallisuuteen. Merkittäväksi tekijäksi tällöin nousevat oppimiseen liitetyt elämykset ja kokemukset.  

Virpi Aho työskentelee opettajana Turengin koulussa, joka oli yksi hankkeen pilottikouluista. Ahon mielestä oppiminen lähiluonnossa onnistuu, kun vaatetuksesta, ravinnosta ja turvallisuudesta on huolehdittu.

”Tunnin ajankohta on merkittävä – työskenneltäessä ulkona on oppilaiden vireystilan oltava kohdallaan. Tuntien rakenne ja säännöt tulee pohtia etukäteen ja nämä opetellaan oppilaiden kanssa myös luonnon luokkahuoneessa”.

Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat olivat halukkaita jatkamaan oppimista lähiluonnossa. Oppiaineista matematiikka, äidinkieli, liikunta ja ympäristöoppi katsottiin helpoiten toteutettavaksi omassa lähiluonnossa. Puolet vastanneista toteuttaisi luonnossa myös kuvataidetta ja kaksi vastanneista musiikkia.

Oppiaineiden vieminen lähiluontoon vaatii rohkeutta toteuttaa opettamista ja oppimista eri tavoin. Kyse on opettajan kyvystä heittäytyä ja sietää epävarmuutta. On pystyttävä luottamaan oppilaisiin ja uskoa siihen, että oppimista tapahtuu muutoin kuin perinteisen autoritäärisen yksinpuhelun kautta.

Suomen Ladun kautta opettaja voi löytää lähiluontoon siirrettävään opetukseen mukaan myös retkeilykummin.

MARI PARIKKA-NIHTI

Suomen Ladun verkkosivuilta löytyy opettajamateriaali, joka on kerätty hankkeessa työskennelleiden pilottikoulujen suunnitelmista ja toteutetuista tunneista koulumetsissä.

Kommentoi