Moottoriajoneuvoilla luonnossa liikkuminen ei ole jokaisenoikeus

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, kuten mopolla, moottoripyörällä, mönkijällä tai moottorikelkalla ajaminen maastossa ei kuulu jokaisenoikeuksiin. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla saa ajaa maastossa vain maanomistajan luvalla. 

Poikkeuksena sääntöön on vaikeasti liikuntavammaiset ja heidän avustajat, jotka saavat liikkua maastossa moottorikäyttöisillä kulkuvälineillä ilman erillistä lupaa. Myös omaan asuntoon saa kulkea maaston kautta väliaikaisesti ilman erillistä lupaa, jos tieyhteys ei ole käytettävissä. 

Aluehallintovirastot voivat estää moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajamisen maastoliikenteen haittojen ehkäisemiseksi.

Ajaminen jäällä

Jääpeitteisellä vesialueella saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla vapaasti, kunhan ei aiheuta vesialueen omistajalle suurta haittaa. 

Aluehallintovirastot voivat kieltää tai rajoittaa moottoriliikennettä myös jäillä, esimerkiksi asutuksen läheisten jääalueiden rauhoittamiseksi.