Luonto toimintaympäristönä

Ottamalla luonto toiminta- ja oppimisympäristöksi mahdollistamme lasten ja henkilöstön kokonaishyvinvoinnin niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuin perusopetuksessa

Innostavasta ja monipuolisesta koulutuksesta saat paljon käytännön ideoita lapsiryhmien kanssa lähiluonnossa toimimiseen. Koulutuksessa käsitellään luonnon mahdollisuuksia normiasiakirjojen sisältöjen toteuttamisessa ja saadaan ohjeita metsäretkien järjestämiseksi. Opettelemme käytännössä leikkejä ja harjoitteita, jotka voit ottaa heti käyttöön. Osallistujat saavat koulutuksen jälkeen sähköisen materiaalin.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tavoitteet toteutuvat myös lähiluonnossa. Ulkona lasten havainnot ympäristöstään lisääntyvät.  Ihmettelyn, kysymysten sekä toiminnan kautta lapsi tulee kuulluksi. Samalla mahdollistamme lasten osallisuuden sekä mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja tästä huolehtimiseen liikkumista ja toiminnallisuutta unohtamatta. 

Lähiluonto toimii terveyttä edistävänä tarjoamalla mikrobialtistusta, jolla on yhteys parempaan vastustuskykyyn. Luontoon lähteminen lisää jo itsessään liikettä. Tällä on suora yhteys liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, liikalihavuuden ehkäisyyn sekä mm. liiallisen ruutuajan vähentämiseen. 

Ulkona tapahtuvasta toiminnasta ja oppimisesta hyötyvät yhtä lailla sekä oppija että opettaja tai kasvatus- tai opetushenkilöstö. Oppimisympäristönä lähiluonto tukee sosiaalisia suhteita ja kehittää oppijoiden vuorovaikutusta ehkäisten täten kiusaamista. Monipuolisilla oppimisympäristöillä vaikutetaan oppijoiden motivaatioon ja tätä kautta oppimistuloksiin.

Luonnon hyvinvointivaikutusten on osoitettu ulottuvan myös henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin edellä mainittujen terveyshyötyjen lisäksi. 

Luonto toimii siis erinomaisena toiminta- ja oppimisympäristönä. Osallistu nyt Suomen Ladun avoimille kursseille tai tilaa oma koulutus varhaiskasvatukseen, esiopetukseen tai perusopetukseen. Koulutuksen kestoksi voit valita kaksi, neljä tai kuusi tuntia. Kokopäivän koulutuksesta (6h) osa voidaan toteuttaa etäkoulutuksena. 

Tutustu tilauskoulutuksiimme tästä

Nämä koulutukset räätälöidään tarpeenne mukaan. Tilaa oma koulutus tästä. 

Luonto toimintaympäristönä -avoimet koulutukset 2021 (kesto 4h)

24.3.2021, Helsinki. Peruttu

26.4.2021, Seinäjoki. Ilmoittaudu koulutukseen tästä. (ilmoittautuminen päättyy 8.4.)

15.5.2021, Hämeenlinna. Ilmoittaudu koulutukseen tästä. (ilmoittautuminen päättyy 26.4.)