Luonto toimintaympäristönä

Ottamalla luonnon toiminta- ja oppimisympäristöksi mahdollistamme lasten ja henkilöstön kokonaishyvinvoinnin niin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteet toteutuvat myös lähiluonnossa. Ulkona lasten havainnot ympäristöstään lisääntyvät. Ihmettelyn, kysymysten sekä toiminnan kautta lapsi tulee kuulluksi. Samalla mahdollistamme lasten osallisuuden sekä mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja tästä huolehtimiseen liikkumista ja toiminnallisuutta unohtamatta. 

Lähiluonto toimii terveyttä edistävänä tarjoamalla mikrobialtistusta, jolla on yhteys parempaan vastustuskykyyn. Luontoon lähteminen lisää jo itsessään liikettä. Tällä on suora yhteys liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, liikalihavuuden ehkäisyyn sekä mm. liiallisen ruutuajan vähentämiseen. 

Ulkona tapahtuvasta toiminnasta ja oppimisesta hyötyvät yhtä lailla sekä oppija että kasvatus- ja opetushenkilöstö. Oppimisympäristönä lähiluonto tukee sosiaalisia suhteita ja kehittää oppijoiden vuorovaikutusta ehkäisten täten kiusaamista. Monipuolisilla oppimisympäristöillä vaikutetaan oppijoiden motivaatioon ja tätä kautta oppimistuloksiin. Luonnon hyvinvointivaikutusten on osoitettu ulottuvan myös henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin edellä mainittujen terveyshyötyjen lisäksi. 

Luonto toimii siis erinomaisena toiminta- ja oppimisympäristönä. Osallistu nyt Suomen Ladun avoimille kursseille tai tilaa oma koulutus varhaiskasvatukseen ja/tai esiopetukseen. Koulutuksen kestoksi voit valita webinaarin (2h 15min), neljä tai seitsemän tuntia.

Webinaari (3 x 45 min) sisältää vankkaa teoriataustaa ”miksi luontoon?”-kysymykselle. Webinaari sopii erityisesti sinulle, joka aloittelet tai haluat vahvistaa luontotoimintaa lasten kanssa. Tämä teoriapaketti ei ole tylsä – täällä innostut! Saat tietoa luonnon pedagogisista mahdollisuuksista varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmien toteuttamisesta, mm. oppimisen alueista ja laaja-alaisuudesta luontotoiminnassa. Vuorovaikutteisissa webinaareissa on mukana osallistavia osuuksia ja konkreettista itse tekemistä.

Koulutus lähiopetuksena (5 x 45 min) sisältää pedagogisen ”miksi luontoon?” -teoriatiedon lisäksi käytännön harjoituksia ulkona. Innostavasta ja monipuolisesta koulutuksesta saat ideoita lapsiryhmien kanssa lähiluonnossa toimimiseen. Helposti toteutettavat vinkit voit ottaa heti käyttöön! Osallistujat saavat koulutuksen jälkeen sähköisen materiaalin.

Koulutus lähiopetuksena tai ”hybridinä” (8 x 45 min): sisältö kuten neljän tunnin työpajassa, mutta enemmän leikkivinkkejä, harjoitteita ja käytännön ideoita. Tässä koulutuksessa opit myös, miten hyödyntää suuntamysteeriä lasten kanssa.  Mahtava koko päivän paketti! Osallistujat saavat koulutuksen jälkeen sähköisen materiaalin lisäksi Laatua varhaiskasvatuksen luontotoimintaan - oppaan (lisäys tammikuusta 2024 alkaen). Hybridikoulutus = kaksi tuntia teoriaa webinaarina ja neljä tuntia käytäntöä lähiopetuksena.

Jos haluat tilata työpaikallenne oman kurssin, lisätietoa ja tilauslomakkeen löydät suomenlatu.fi/tilauskurssit

 

Avoimet kurssit 2024

LUONTO TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 3 x 45min WEBINAARI, HINTA 45€