Yhdistystoiminnan kahleet

15.09.2011|Lausunnot

Vaarana on, että yhdistys käyttää enemmän voimavaroja järjestöbyrokratiaan kuin itse aatteellisen toimintaan; ja pikku hiljaa kiinnostus yhdistystoimintaan hiipuu, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson kirjoittaa.

Miksei liikuttamisen järjestötyö kiinnosta? Ovatko rekisteröityneen yhdistyksen toimet liian sitovia nykyisessä ”kvartaalielämässä”, jossa yritysmaailmasta omaksutut opit ohjaavat myös vapaa-ajan virkistäytymistä?

Totuuden nimissä täytyy sanoa, etteivät rekisteröityneen yhdistyksen vuosittaiset pakolliset kokoukset, turvallisuussuunnitelmat, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset kuulosta kovin houkuttelevilta raskaan työpäivän jälkeen.

Määräykset ovat lisäksi tiukentuneet entisestään. Asetuksia ja lakeja kunnioittavassa yhdistyksessä pitää olla henkilöitä, jotka ovat suorittaneet hygieniapasseja, järjestysmieskortteja ja ensiapukursseja, jotta tapahtumia voidaan ylipäätään järjestää.

Vaarana onkin, että yhdistys käyttää enemmän voimavaroja järjestöbyrokratiaan kuin itse aatteellisen toimintaan; ja pikku hiljaa kiinnostus yhdistystoimintaan hiipuu.

Valtaosa ihmisistä haluaa päästä liikkumaan tai liikuttamaan. Vapaaehtoiset ovat valmiita ottamaan tehtäviä vastaan, jos se on sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Elämän pituiseen sitoutumiseen harva on valmis.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Suomen Ladun jäsenyhdistyksen Geoliikkujat ry:n Tampereella järjestämä, yli 1 500 osallistujan kansainvälinen Mega Finland 2011 -tapahtuma.

Ensinnäkin yhdistys on keskittynyt järjestämään vain tapahtumia, toiseksi he käyttävät sähköisiä viestintävälineitä niin, että fyysisiä kokouksia ei juuri tarvita. Tapahtuma syntyi käytännössä jaetussa verkkoympäristössä, johon halukkaat saivat osallistua heille itselleen sopivana aikana.

Itse tapahtumaan saapui valtava määrä vapaaehtoisia työskentelemään ennakkoon sovituissa tehtävissä. Järjestelyt onnistuivat ja tapahtuma oli erinomainen.

Opetus: Vapaaehtoisten rekrytointi muuttuvassa yhteiskunnassa näyttäisi vaativan muutoksia niin yhdistyslaissa, yhdistysten toimintamalleissa ja erityisesti asenteissa, jotta uusia halukkaita liikkujia ja liikuttajia saadaan toimintaan mukaan.

Eki Karlsson
toiminnanjohtaja