Suomen Latu toivoo Perustuslakivaliokunnan käsittelevän Metsähallituslakia

14.12.2015|Lausunnot Vaikuta

Metsähallituslain uudistuksessa oli alun perin tarkoitus uudistaa vain liiketoiminnan kilpailuneutraliteetin takia tarpeelliset säädökset, mutta uudistus puuttui moniin muihinkin säädöksiin koskien erityisesti julkisia hallintotehtäviä eli luontopalveluja.

Metsähallitus omistaa noin kolmanneksen Suomen maa- ja vesialasta. Metsähallituksen sisällä Luontopalvelut vastaavat julkisista hallintotehtävistä, joihin kuuluvat mm. kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden ja kulttuuriomaisuuden hoito sekä kaikilla Metsähallituksen alueilla virkistyskäytön ohjaus sekä metsästys- kalastus- ja maastoliikenneasiat.

Metsähallituslain uudistuksessa oli alun perin tarkoitus uudistaa vain liiketoiminnan kilpailuneutraliteetin takia tarpeelliset säädökset, mutta uudistus puuttui moniin muihinkin säädöksiin koskien erityisesti julkisia hallintotehtäviä eli luontopalveluja.

Lakiesityksen kokonaisuus, siinä tavoitellut muutokset ja todelliset vaikutukset ovat vaikeasti ymmärrettäviä ja monilta kohdiltaan tulkinnanvaraisia.

Lakiesitys vähentää olennaisesti eduskunnan päätösvaltaa valtion maiden käytöstä. Myös ohjaavien ministeriöiden valta vähenee.

Peruslain (§124) näkökulmasta kyse on siitä, pystyykö Metsähallituksen konserni toimimaan niin, että Metsähallituksen metsiin liittyvät tuotantotaloudelliset tehtävät ja budjettivaroin hoidettavat julkiset hallintotehtävät ovat aidosti riippumattomia toisistaan.

Näistä syistä Suomen Latu painottaa, että Metsähallitusta koskevaa lakimuutoskokonaisuutta olisi tarpeen tarkastella Perustuslakivaliokunnassa.

Suomen Latu on 80 000 jäsenen valtakunnallinen ulkoilujärjestö. Olemme huolissamme Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien riippumattomuudesta ja mahdollisuudesta hoitaa ja edistää virkistyskäyttöpalveluja jatkossa. Valtion erityisalueille kohdistuu yli 5,6 miljoonaa käyntiä vuodessa.