Suomen Latu: Metsähallituksen tulee pysyä yhtenäisenä

16.06.2014|Lausunnot

Suomen Latu pitää tärkeänä, että Metsähallitus pysyy organisaatiomuutoksessa yhtenäisenä. Kannanotossa korostetaan, että viranomaistehtävien ja metsätalouden tulee pysyä jatkossakin samassa organisaatiossa.

Suomen Latu pitää tärkeänä, että Metsähallitus pysyy suunnittelussa organisaatiomuutoksessa yhtenäisenä.

Valtion maa- ja vesiomaisuuteen ja niiden hoitoon kohdistuu suuri määrä yhteiskunnallisia tehtäviä ja arvoja, joita ei nykytietämyksellä pystytä mittaamaan rahassa. Näiden yhteiskunnallisten tehtävien hoitaminen ei saa vaarantua.

Mikäli Metsähallituksen organisaatio muuttuu, pitää kaikin mahdollisin ohjauskeinoin varmistaa yhteiskunnallisten tehtävien laadukas hoito jatkossa, Suomen Latu korostaa.

Liitteet


metsahallituksen-uudelleenorganisointi