Suomen Latu: luontoliikuntaa ja jokamiehenoikeuksia perusopetuksen opetussuunnitelmaan

14.12.2012|Lausunnot

SLU, Nuori Suomi ja Suomen Latu antoivat yhteisen lausunnon perusopetuksen opintosuunnitelmaan.

Lausunnon ytimessä oli liikunnan lisääminen koulupäivään luontevasti muun opetuksen ohessa ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen – sekä rakennettujen että luonnonympäristöjen – tehokkaampi hyödyntäminen opetuksessa.

Huomio kiinnitettiin myös lapsen luontosuhteen rakentumisen tärkeyteen kaupungistuvassa
ja luonnosta vieraantuvassa kasvuympäristössä. Jokamiehenoikeuksien liittämistä luontevasti muuhun opetukseen ja lähiluonnossa liikkumiseen esitettiin myös osaksi suunnitelmaa.

Liitteet


perusopetuksen-opetussuunnitelma