Suomen Latu lausui luonnonsuojelulaista

26.02.2014|Lausunnot

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei lakia uudistettaessa aseteta tarpeettomia rajoituksia ulkoilureittien rakentemiselle.

Suomen Latu arvioi lausunnossaan luonnonsuojelulakia koskevaa lakiesitystä ainoeastaan luonnon virkistyskäytön näkökulmasta. Lakiin esitetyt muutokset eivät juuri vaikuta luonnon virkityskäyttömahdollisuuksiin, mutta Natura-verkostoa koskevalla heikentämiskiellolla saattaa olla vaikutusta ulkoulureittien perustamiseen.

Suomen Latu pitää tärkeänä, ettei Natura-verkostosta seuraa tarpeettomia rajoituksia uusille ulkoilureiteille. Useimmiten opastettu reitti ohjaa valtaosan ulkoilijoiden aiheuttamasta kulutuksesta osoitetulle polulle, jolloin ympäröivät luontoarvot ovat paremmassa turvassa. Siten ulkoilureitin rakentaminen on usein perusteltua erityisesti alueilla, joihin kohdistuu merkittävä ulkoilupaine.

Liitteet


he-luonnonsuojelulaiksi