Suomen Latu lausui Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeesta

26.02.2014|Lausunnot

Ulkoilujärjestö toivoo, ettei kansallispuiston perustaminen tuo lisää rajoituksia alueen virkistyskäyttöön.

Suomen Latu toivoo, ettei Etelä-Konneveden mahdollinen kansallispuistostatus rajoita nykyistä virkistyskäyttöä ja että alueen käyttöön liittyvät lupakäytännöt eivät tarpeettomasti lisäänny. Jokamiehenoikeuden käyttöä koskeviin rajoituksiin tulee olla luonnontieteelliset perusteet.

Usein esimerkiksi partioleirin ja pienimuotoisten suunnistuskilpailujen järjestäminen, vapaa telttailu ja maastopyöräily muuttuvat kansallispuistoissa mahdottomiksi tai kankeaa lupakäytäntöä vaativiksi.

Puiston kävijöiden määrän lisäämiseksi ja hyvinvointivaikutusten voimistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että Metsähallituksella on mahdollisuus investoida alueen virkistyskäyttöä palveleviin rakenteisiin ja polkuverkostoon riittävästi.

Liitteet


he-etela-konneveden-kansallispuistoksi