Suomen Latu: Kuntien kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden edistämistä tuettava

20.09.2011|Lausunnot

Suomen Latu kiinnittää Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 -lausunnossaan huomioita ELY -keskusten roolin vahvistamiseen kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden edistämisessä. Kunnille, jotka ovat kehittämissuunnitelman avulla osoittaneet halunsa edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, tulisi pystyä myös kohdistamaan porkkanarahaa olosuhteiden edistämiseen.

Suomesta on puuttunut valtakunnallinen toimintalinjaus kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Alkuvuodesta 2011 liikenne- ja viestintäministeriö laati Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen strategian. Sen jatkona on laadittu monien toimijoiden yhteistyönä Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020.

Suomen Ladun lausunnon Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 -asiakirjaan liittyen löydät liitteestä. Lopullinen raportti ilmestyy loka-marraskuussa 2011.

Liitteet


kavelyn-ja-pyorailyn-toimenpidensuunnitelma2020_sllausunto_eveliinan_130911