Suomen Latu: Kaivostoiminta parempaan valvontaan

15.11.2012|Lausunnot

Talvivaarassa tapahtunut onnettomuus haittaa merkittävästi luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Suomen Latu toivoo ympäristöhallinnolta parempaa valvontaa.

Suomen Latu toivoo, että ympäristöhallinto valvoo jatkossa kaivosteollisuuden toimintaa ja lupaehtoja paremmin, jotta Talvivaaran kaltaiset vesistöjä pilaavat onnettomuudet vältettäisiin.

Talvivaaran masiiviseksi paisunut kipsialtaan vuoto on pilannut luontoa ja ekosysteemejä. Päästöt haittaavat merkittävästi myös luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Metsäntutkimuslaitoksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimuksen mukaan 70 % suomalaisista harrastaa luonnonvesissä uintia, 49 % veneilyä ja 44 % kalastusta.

Talvivaaran jätevesialtaan vuoto tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa erityisesti lähivesien virkistyskäytölle.

"Esimerkiksi luonnon vesissä uiminen ja mökkeily ovat suomalaisten pidetyimpiä kesäharrastuksia", Suomen Ladun ulkoiluolosuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen muistuttaa.

Suomen Latu on huolissaan tilanteesta ja vuodon vaikutuksista pienvesistöjen, mutta myös esimerkiksi Vuoksen vesistöalueen virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Saastunut vesi vaikuttaa muun muassa luonnonvesissä uimiseen, veden käyttöön retkeillessä, vesillä liikkumisen kokemiseen, vapa-ajan kalastukseen ja luontoharrastuksiin.

Suomen Latu on Suomen johtava ulkoiluolosuhteiden asiantuntija. Suomen Ladun tärkeimpiä tehtäviä on ulkoilumahdollisuuksien edistäminen, jota teemme valtakunnallisesti keskusjärjestönä ja paikallisesti jäsenyhdistyksissämme.