Suomen Latu antoi lausunnon koskien Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

12.02.2019|Lausunnot

Vuonna 2017 Hossasta tuli kansallispuisto. Alueen käyntimäärä kaksinkertaistui verrattuna retkeilyalueen edellisen vuoden kävijämäärään. 

Kiehisillä leirinoutio syttyy helposti kunhan metsäpalovaroitus ei ole voimassa.

Kuten hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan, Hossan vetovoima on alueen kauniissa maisemissa, luonnonrauhassa, monipuolisissa harrastusmahdollisuuksissa, hyvissä maasto- ja muissa palveluissa sekä mielenkiintoisessa historiassa. Alueen keskeisimmiksi käyttömuodoiksi todetaan matkailu- ja virkistyskäyttö, kalastus ja metsästys.

Kasvavien kävijämäärien keskellä on keskeistä, että virkistyskäyttöä ei vain ”kehitetä tarpeen mukaan”, kuten hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan useassa kohdassa, vaan ollaan askel edellä, kehitetään haluttuja palveluja aktiivisesti ja ennakolta, ohjataan kävijöitä ruuhkautumisen estämiseksi ja profiloidaan aluetta palveluilla. Siihen on hyvä mahdollisuus, koska kansallispuistostatus on uusi.

Alta voit ladata koko lausunnon PDF-muodossa.

Liitteet


hossan-kansallispuiston-hoito-ja-kayttosuunnitelma_sl