Suomen Ladun kannanotto Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi

15.11.2012|Lausunnot

Suomen Latu kannattaa ajatusta Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi.

Suomen Latu kannattaa ajatusta Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi. Pääkaupunkiseudun länsipuolella oleva kansallispuisto vastaisi osaltaan eteläisen Suomen suureen virkistyskäyttökysyntään.

Porkkalan kansallispuistohankkeen edetessä toivomme, että alueen nykyiset virkistyskäyttömahdollisuudet turvataan ja jo olemassa olevia reitistöjä ja palveluja parannetaan.

Samalla Suomen Latu on myös huolissaan Metsähallituksen Luontopalveluiden rahoituksesta. Uuden kansallispuiston perustamisen ei tule johtaa jo olemassa olevien puistojen rahoituksen heikkenemiseen, vaan alueiden virkistyskäyttöä tukevan infran rakentamiseen ja ylläpitoon osoitettuja varoja tarvitaan lisää.

Suomen Latu on Suomen johtava ulkoiluolosuhteiden asiantuntija. Suomen Ladun tärkeimpiä tehtäviä on ulkoilumahdollisuuksien edistäminen, jota teemme valtakunnallisesti keskusjärjestönä ja paikallisesti jäsenhdistyksissämme.