Lausunto valtion roolista ja ohjauskeinoista liikunta- ja urheilukulttuurin edistämisessä -työryhmälle

05.04.2017|Lausunnot

Suomen Latu on ollut mukana työstämässä lausuntoa yhdessä 27 muun liikuntajärjestön kanssa.