Lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta

29.05.2019|Lausunnot

Pääkaupunkiseudun väestö lisääntyy ja virkistysalueisiin kohdistuva käyttöpaine kasvaa.

Tämä näkyy monien keskeisten virkistysalueiden ruuhkautumisena. Ruuhkautumisen ohjaaminen edellyttää mm. ulkoilureittejä ja kulutuksen ohjaamista kestäville alueille. Liiallinen ruuhkautuminen koetaan virkistyskäytön laatua heikentävänä tekijänä.

Alta voit ladata koko lausunnon PDF-muodossa.

Liitteet


uusimaakaava