Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi luonnonsuojelulaiksi

01.10.2021|Lausunnot

Pandemian myötä jo aiemmin nousussa ollut retkeily- ja ulkoiluharrastus lisääntyivät entisestään. Monet nimekkäät luontokohteet ruuhkautuivat.

Kansallispuistojen ja lähivirkistysalueiden merkitys on noussut ja niihin kohdistuu kova ulkoilukysyntä. Kaupunkien virkistyskäytössä olevia viheralueita perustetaan luonnonsuojelualueiksi, joka on lähtökohtaisesti hyvä asia.

Lausunto 6.9.2021.

Alta voit ladata koko lausunnon PDF-muodossa.

Liitteet


20211001_lausuntopyynto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-luonnonsuojelulaiksi-ja-eraiden-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta