Lausunto hallituksen esityksestä kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä Tukesiin

24.08.2015|Lausunnot

Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö on Suomen Ladun näkökulmasta muotoiltu hyvin.

Merkittävä osa ulkoilupaikkojen ylläpidosta ja niillä järjestettävästä toiminnasta toteutetaan järjestöjen ja yhteisöjen vapaaehtoisvoimin, ja se on osallistujille maksutonta. Koska resurssit toiminnan pyörittämiseen ovat useimmiten niukat, on hyvä, että tarkastustoiminta on maksutonta.

Suomen Latu on samaa mieltä siitä, että tarkastuslähtöinen painotus tehdä tarjottujen palvelujen, kuten ulkoilupaikkojen, uimarantojen, ulkoilureittien ja leikkipuistojen valvontaa, ei ole tarkoituksenmukainen.Olemme myös samaa mieltä siitä, että tarkastuksissa tulisi siirtyä kohti toimijoiden omavalvonnan tarkastelua. Tavoitteena oleva tarkastustoiminnan valtakunnallinen yhtenäisyys on myös hyvä uudistus.

Lue koko lausunto liitteestä.

Liitteet


h_-turvallisuusvalvonnan_valtiollistamisesta_suomen_latu_lausunto_20.8.2015