Käsivarren tunturiluonto sopisi kansallispuistoksi

15.11.2013|Lausunnot

Suomen Latu tukee Käsivarren kansallispuiston perustamista. Alueen ainutlaatuinen luonto on tärkeä ja merkityksellinen retkeily- ja vaelluspaikka.

Suomen Latu ja Tunturilatu ovat tutustuneet Metsähallituksen selvitykseen Käsivarren kansallispuiston perustamisedellytyksistä ja päätyneet tukemaan puiston perustamista.

Mielestämme kansallispuistostatus lisäisi alueen retkeilypalveluita, niiden laatua ja alueen tunnettavuutta myös maamme ulkopuolella.

Käsivarren alue on luonnonoloiltaan ainutlaatuinen Suomessa ja siksi erittäin tärkeä ja merkityksellinen retkeily- ja vaelluspaikka. Vastaavia olosuhteita yli 1000 metrin tuntureineen ei ole Suomen puolella missään muualla.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Anne Rautiainen, asiantuntija, Suomen Latu ry, p. 050 545 6539
Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu, p. 044 328 3286

Liitteet


kasivarren-kansallispuistoesitys