Jokamiesoikeutta yrityksille

08.06.2011|Lausunnot

Nykyisen laajuisia jokamiehenoikeuksia tarvitaan, jotta suomalaiset pysyisivät terveinä, luontoon liittyvä matkailu- ja harrastuselinkeinolla olisi mahdollisuus toimia ja jotta suomalaisten luontosuhde säilyisi, toiminnanjohtaja Eki Karlsson kirjoittaa Latu & Polku -lehdessä (3/11).

Maanomistajien etujärjestöt ovat herättäneet keskustelua yritystoiminnassa käytettävien jokamiehenoikeuksien rajoittamisesta. Etujärjestöjen mukaan kaupalliset toiminnot, kuten yritysten vetämät vaellukset ja melontaretket pitäisi poistaa jokamiehenoikeuksista: jos joku hyötyy taloudellisesti maankäytöstä, niin maanomistajankin pitää hyötyä siitä.

Maankäytöstä halutaan siis käytännössä rahaa.

Nykyisissä laeissa jokamiehenoikeudet eivät ole riippuvaisia toimijasta tai toiminnan tarkoituksesta, vaan siitä aiheuttaako toiminta häiriötä tai vahinkoa maanomistajalle.

Uusi näkökulma herättää myös kysymyksiä. Onko yritystoimintaa se, että yhdistys palkkaa yrityksen luontoretken vetäjäksi omalle jäsenistölleen? Tai että yritys vuokraa kanootin alueelle, jossa yksittäinen meloja käyttää kanoottia kolmannen osapuolen omistamilla vesialueilla?

Lisäksi maanomistajien etujärjestöt tuntuvat näkevän ongelman siellä, missä sitä ei ole. Maanomistajille, luonnossa liikkujille ja viranomaisille tehdyn tutkimuksen mukaan vain prosentti koki nykyisten jokamiehenoikeuksien toimivan huonosti.

On myös hyvä muistaa, että luontopalveluyritykset ovat pääsääntöisesti hyvin pieniä ja toiminta perustuu enemmän elämäntapaan kuin voiton tavoitteluun. Jos näiden yritysten elämää vaikeutetaan byrokratiaa lisäävillä erillisillä käyttösopimuksilla tai -maksuilla, yrittäjien määrä tulee vähenemään.

Luontopalveluyritykset toimivat katalysaattoreina, jotka mahdollistavat luonnosta vieraantuneiden ihmisten tutustuttamisen uuteen terveellisempään elämäntapaan. Luontopalveluyritykset pitäisi nähdä pikemminkin osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltojärjestelmää, joka vähentää terveydenhuoltokustannuksia, parantaa tuottavuutta ja samalla myös vähentää verotaakkaa.

Nykyisen laajuisia jokamiehenoikeuksia tarvitaan, jotta suomalaiset pysyisivät terveinä, luontoon liittyvä matkailu- ja harrastuselinkeinolla olisi mahdollisuus toimia ja jotta suomalaisten luontosuhde säilyisi.

Eki Karlsson
toiminnanjohtaja