Avoimet työpaikat Suomen Ladussa

Suomen Latu on liikuttamiseen ja ulkoilijoiden edunvalvontaan keskittynyt ulkoilujärjestö, johon kuuluu yli 86 000 jäsentä 189 yhdistyksessä. Suomen Latu edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa – kaikkina vuodenaikoina. Suomen Latu on yksi eniten kasvaneista järjestöistä Suomessa. Tarjoamme osaavan ja innostavan työympäristön, laajan yhteistyöverkoston sekä näköalapaikan maan monipuolisimmassa liikuntajärjestössä. Olennainen osa toimintaamme on Suomen tunnetuin retkeilykeskus Suomen Latu Kiilopää. Meillä työskentelee vuoden aikana keskimäärin 40 henkilöä ja liikevaihtomme on yli 5 miljoonaa euroa.

 

Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen 30.4.2021 saakka

Hankesuunnittelijaa Ilo kasvaa ulkona -hankkeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana käynnistyy Ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun yhteishanke: Ilo kasvaa ulkona. Hankkeessa tarjotaan varhaiskasvattajille ja esi- ja alkuopetuksen opettajille vertaistukea ja koulutusta, tuotetaan materiaalia ja jaetaan ideoita, joiden avulla he voivat lisätä luontoliikuntaa lasten arkipäivään. Suomen Ladun osahankkeessa painottuu kuntatason yhteistyö, kaikille avoimen materiaalin luominen ja työpajojen toteuttaminen. Hankkeen laajempi esittely löytyy Hankkeet -sivulta.

Tärkeimmät työtehtävät:
• Kuntapäättäjien tavoittaminen sekä pitkäjänteisen luontoliikuntayhteistyön käynnistys ja toteutus 10 kunnan varhaiskasvatuksen kanssa
• Kaikille varhaiskasvattajille avoimen, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet huomioivan, luontoliikunnan ja -toiminnan materiaalin laatiminen
• Maksuttomien työpajojen suunnittelu ja toteutus
• Yhteistyö Ympäristöopisto Syklin ja muiden kumppaneiden kanssa
• Hanketyö ja -hallinnointi

Odotamme:
• soveltuvaa, vähintään alemman korkeakoulutason, tutkintoa 
• varhaiskasvatuksen osaamista
• lasten luontoliikunnan tietotaitoa ja harrastuneisuutta
• erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
• kokemusta hanketyöstä ja -hallinnosta

Arvostamme:
• kokemusta kuntasektorilla työskentelystä ja verkostomaisesta yhteistyöstä
• Suomen Ladun lastentoiminnan osaamista
• kokemusta aikuisten kouluttamisesta
• vastuullista, itsenäistä, energistä ja uutta luovaa työotetta
 

Suomen Latu noudattaa Urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta, jossa kyseinen tehtävä sijoittuu vaativuustasolle B. Hakija voi esittää palkkatoiveen. Työ alkaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 1.8.2019 ja jatkuu määräaikaisena 30.4.2021 saakka. Tämän jälkeen työtehtävä jatkuu 31.12.2021 saakka mikäli ministeriö myöntää sille anottavan jatkorahoituksen. Työpiste sijoittuu Suomen Ladun toimistolle Helsingin Pasilaan. Työ sisältää matkustamista sekä ilta- ja viikonlopputyötä. Suomen Latu haluaa edistää toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, joten toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä ja -taustaisilta hakijoilta.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Nina Räike puhelimitse (044 722 6312) 10.5. klo 12-14 ja 17.5. klo 9-11 tai sähköpostitse nina.raike@suomenlatu.fi. Hakuaika päättyy 19.5. Itsenäiset välitehtävät ja haastattelut järjestetään viikoilla 22-23. Hakemus tapahtuu täyttämällä tämä lomake: https://www.webropolsurveys.com/S/0FF8831FAC975C2D.par. Voit liittää mukaan cv:n pdf-muodossa. 


Siviilipalveluspaikat

Liikuntapalvelut: tapahtumajärjestäminen, liikunnanohjaus, kurssitoiminta

Haemme oma-aloitteista ja aktiivista siviilipalvelusmiestä, jolla on liikunta-alan koulutusta ja/tai kokemusta. Tehtävään kuuluvat erilaiset liikuntatapahtumien tuotantoon liittyvät työt kuten valmistelu, toteutus sekä huolto- ja purkutyöt. Tehtävä sisältää sekä toimistotyötä että käytännönläheistä työtä itse tapahtumissa. Myönteisenä näemme kiinnostuksen liikunnan ohjaamiseen. 

Lisäksi tehtävään kuuluu kurssitoimintaan liittyviä avustavia työtehtäviä. Talvikaudella tehtäviä voi olla myös Suomen Ladun hiihtopalvelupisteessä välinehuollon ja vuokrauksen parissa. 

Hakijalla tulee olla ajokortti sekä valmius ilta- ja viikonlopputyöhön. 

Palvelus voi alkaa heti.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Nina Räike, etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi puh 044 722 6312

Toimistoapulainen

Haemme Suomen Ladun keskustoimistolle Helsinkiin siviilipalvelustaan suorittamaan toimistoapulaista.
Toimistoapulaisen tehtäviin kuuluvat mm. jäsenpalvelu puhelimitse ja sähköpostitse, palaveritarjoilujen järjestäminen, postitusten hoitaminen, toimistotarvikehankinnat, satunnaiset lähettitehtävät sekä toimiston siisteydestä huolehtiminen.

Toivomme toimistoapulaiselta oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta, hyviä atk-taitoja ja mielellään kokemusta asiakaspalvelusta. B-ajokortti on tehtävän hoitamisessa välttämätön.

Palvelus voi alkaa heti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Mika Asikainen, etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi tai puh. 0400 251 389.